Zobrazení hlavičky emailu

WebmailThunderbird | MS OutlookOutlook Express | Opera Mail | Pegasus Mail | Evolution
V případě jakýchkoliv problémů s přijatým nebo odeslaným emailem (nedoručení mailu, mail je označen jako spam, nebo naopak mail přišel do schránky, i když měl být vyfiltrován jako spam apod.) je cenným zdrojem informací zdrojový kód nebo hlavička mailu. Pro nás je podstatná především hlavička mailu. O tom, jaké údaje může obsahovat, se dočtete v článku Hlavička emailu. Následují návody jak zobrazit hlavičku ve webovém rozhraní pro poštu a v nejčastěji používaných mailových klientech
 
 
Přihlaste se do rozhraní webmail.forpsi.com verze Nový webmail.
Otevřete zprávu dvojklikem a v panelu nástrojů klikněte na tlačítko  a z nabídky vyberte položku Zobrazit hlavičku.
 
Hlavičku opět skryjete pomocí volby Skrýt hlavičku ve stejném menu.
 
 
Spusťte aplikaci Thunderbird.
 
Přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu v nové záložce (dvojitým kliknutím).
 
Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + U, otevře se nové okno se zdrojovým kódem zprávy.
 
Stejnou akci provedete i tak, že po otevření okna v nové záložce vyberete v menu Zobrazit Zdrojový kód zprávy
 
 
Spusťte aplikaci MS Outlook.
 
Přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu.
 
V horním menu v sekci Možnosti klikněte na čtvereček v pravém dolním rohu, viz. obrázek.
 
Otevře se okno Možnosti zprávy, hlavička zprávy je zobrazena v poli Internetová záhlaví
 
Označte obsah pole Internetová záhlaví a klikněte na pravé tlačítko myši. V kontextovém menu vyberte Kopírovat a hlavičku dále zkopírujte obvyklým způsobem.
 
 
Spusťte aplikaci MS Outlook.
 
Přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu v novém okně (dvojitým kliknutím na zprávu).
 
V horním menu v sekci Značky klikněte na čtvereček v pravém dolním rohu, viz. obrázek.
Hlavička zprávy - Outlook 2010
 
Otevře se okno Možnosti zprávy, hlavička zprávy je zobrazena v poli Internetová záhlaví.
 
 
Spusťte aplikaci MS Outlook
 
Přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu v novém okně (dvojitým kliknutím na zprávu).
 
V horním menu Zpráva v sekci Značky klikněte na čtvereček v pravém dolním rohu, viz. obrázek
 
Otevře se okno Možnosti zprávy, hlavička zprávy je zobrazena v poli Internetová záhlaví.
 
 
Spusťte aplikaci Outlook Express a přejděte do složky se zprávou.
 
V seznamu zpráv klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Vlastnosti.
 
V zobrazeném okně vyberte kartu Podrobnosti, ve které je jednak zobrazena hlavička zprávy přímo v poli Internetová záhlaví, nebo můžete zobrazit celý zdrojový kód zprávy po kliknutí na tlačítko Zdroj zprávy ...
 
 
Poslední verze poštovního klienta Opera jsou integrovány do prohlížeče Opera. Spusťte prohlížeč Opera a otevřete poštu.
 
Přejděte do složky se zprávou.
 
Klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Zobrazit celou hlavičku i zprávu.
V okně zprávy se zobrazí zdrojový kód zprávy
 
 
Spusťte Pegasus Mail a přejděte do složky se zprávou
 
Klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Message headers ...
Otevře se okno s hlavičkou zprávy.
 
 
Spusťte program Evolution a přejděte do složky se zprávou
 
Otevřete zprávu v novém okně.
 
V menu Zobrazit vyberte Zdrojový kód nebo jednoduše stiskněte kombinaci kláves Ctrl + U
Otevře se nové okno se zdrojovým kódem zprávy