Přišel mi email bez textu nebo přílohy (winmail.dat)


Pokud jste do vašeho poštovního klienta stáhli email "bez přílohy", ačkoliv odesílatel zprávy přílohu potvrdil, není příčina na našem poštovním serveru. Příčina je ve formátu odeslaného mailu z poštovního klienta Microsoft Outlook nebo Microsoft Exchange serveru - tedy u odesílatele emailu. 
 
Při určitém nastavení je email odeslán Outlookem ve formátu winmail.dat. Tento formát poštovní klient příjemce (pokud nejde také o Outlook) nedokáže zpětně dekódovat a zobrazit korektně přiložené soubory. Jde přitom i o poštovní klienty Outlook Express nebo Microsoft Mail.
 
Řešení příjemce emailu je následující
 - upozornit odesílatele na nezbytnost změny nastavení formátu odesílaných zpráv v Outlooku
 
 
1. Kontrola, zda email obsahuje přílohu
Protože příloha není poštovním klientem rozpoznána, není běžný způsob (ikona "sponky" v řádku zprávy) použitelý. Pomocí sloupce Velikost zjistěte velikost emailu.
 
U obou obrázků jde o tu samou zprávu zobrazenou v různých poštovních klientech - pouze u Outlooku 2007 došlo ke korektnímu zobrazení (včetně symbolu "sponky" indikující přítomnost přílohy)
 
 
2. Zobrazení emailu s přílohou winmail.dat ve webmailu
V aktuální verzi našeho webmailu je podpora TNEF zahrnuta, přílohy se po otevření emailu zobrazuje (výjimkou jsou OLE objekty embedded pictures and embedded Office documents; propojení dokumentů...).
 
 
3. Nastavení odesílání v Outlooku 2007
a) nastavení klienta
V menu Nástroje vyberte položku Možnosti. 
 
V zobrazeném okně přejděte na kartu Formát pošty (1.)
Klikněte na rozbalovací nabídku Nové zprávy ve formátu a vyberte HTML (2.)
 
Nakonec klikněte na tlačítko Internetový formát... (3.) a nastavte volbu Možnosti formátu RTF aplikace Outlook na Převést do formátu HTML (4.)
 
b) nastavení pro konkrétní adresu (kontakt)
Outlook umožňuje nastavit formát odesílané pošty i pro jednotlivé adresy - dvojklikem otevřete tedy okno kontaktu, který obdržel email s přílohou winmail.dat.
 
Klikněte pravým tlačítkem myši na emailovou adresu (1.) a z kontextové nabídky vyberte položku Vlastnosti aplikace Outlook.
V okně Vlastnosti e-mailu nastavte Internetový formát na Vhodný formát pro odeslání určí aplikace Outlook (2.) (v tomto případě bude použit formát nastavený v předchozí kapitole - HTML)
 
 
4. Nastavení odesílání v Outlooku 2010
a) nastavení klienta
V menu Soubor vyberte položku Možnosti a v zobrazeném okně zvolte Pošta (1.).
 
V sekci Vytváření zpráv klikněte na rozbalovací nabídku Vytvářet zprávy v tomto formátu (2.) a vyberte HTML (3.)
 
Poté v témže okně přejděte na konec stránky a v sekci Formát zprávy (4.) nastavte volbu z Při odesílání zpráv ve formátu RTF .... na Převést do formátu HTML (5.)
 
b) nastavení pro konkrétní adresu (kontakt)
Outlook umožňuje nastavit formát odesílané pošty i pro jednotlivé adresy - otevřete tedy okno kontaktu, který obdržel email s přílohou winmail.dat.
 
Na kartě Kontakt umístěte kurzor myši nad emailovou adresu (1.)
Nastaveni formatu u kontaktu
V kontextové nabídce klikněte na ikonu (2.) a zvolte položku Vlastnosti aplikace Outlook (3.).

Nastaveni formatu odesilane zpravy pro kontakt
V okně Vlastnosti e-mailu nastavte Internetový formát na Vhodný formát pro odeslání určí aplikace Outlook (v tomto případě bude použit formát nastavený v předchozí kapitole - HTML)
 
 
Nastavení odesílání v Outlooku 2013 a novějších verzích
a) nastavení klienta
V menu Soubor vyberte položku Možnosti a v zobrazeném okně zvolte Pošta (1.).
 
V sekci Vytváření zpráv klikněte na rozbalovací nabídku Vytvářet zprávy v tomto formátu (2.) a vyberte HTML (3.)
 
b) nastavení pro konkrétní adresu (kontakt)
Od verze Outlooku 2013 není možné nastavit formát zprávy pro konkrétní kontakt.
 
 
5. Nastavení Microsoft Exchange serveru
 
Odesílání emailů ve formátu RTF aplikace Outlook z Microsoft Exchange serveru pro vzdálenou doménu můžete vypnout pomocí příkazu Set-RemoteDomain
Set-RemoteDomain domain -TNEFEnabled $false