Nový emailový účet se vytvoří přes tlačítko Zobrazit menu (vpravo nahoře) > Nový > Existující poštovní účet.


 
Nejprve zadejte vaše jméno, takto se bude zobrazovat příjemcům vaší pošty, vaši emailovou adresu a heslo. Klikněte na tlačítko Pokračovat.


 
Thunderbird se pokusí podle zadané emailové adresy určit uživatelské jméno, server pro příchozí a odchozí poštu. Tato nastavení je třeba upravit, můžete rovnou kliknout na tlačítko Ruční nastavení.
 
  • Jako uživatelské jméno příchozí i odchozí zadejte celou vaši emailovou adresu
  • Vyberte typ serveru POP3, do políčka Příchozí (nastavení serveru pro příchozí poštu) zadejte pop3.forpsi.com, do dalšího políčka (číslo portu) zadejte 110, vyberte typ zabezpečeného spojení STARTTLS, způsob autentizace Heslo, zabezpečený přenos
  • Do políčka Odchozí SMTP zadejte smtp.forpsi.com, číslo portu zadejte 587, typ zabezpečeného spojení STARTTLS, způsob autentizace Heslo, zabezpečený přenos (je důležité vybrat Heslo, zabezpečený přenos a ne Šifrované heslo, protože tato možnost Šifrované heslo přestane být v krátké době podporována)

     
  • Klikněte na tlačítko Znovu otestovat
 

 
 
Thunderbird ověří, zda jsou Vámi zadané údaje korektní. Klikněte na tlačítko Rozšířené nastavení.
 
 
 
Pokud chcete např. nastavit, aby se na poštovním serveru zanechávaly kopie zpráv, přejděte do Nastavení serveru, zde zaškrtněte příslušná políčka a klikněte na OK. Vrátíte se do dialogu pro přidání nového účtu.
 
 
 
Poté klikněte na tlačítko Hotovo, které by v této chvíli mělo být přístupné.
 
 
Thunderbird už pouze zkontroluje, zda je zadané heslo správné a poštovní účet je od této chvíle funkční. Účet můžete kdykoliv později upravit.