Premature end of script headers: script.php

Pokud se tato chyba zobrazí až cca. po minutě čekání, došlo k vyčerpání časového limitu pro běh skriptu.
 
V případě, že se tato chyba zobrazí ihned po odeslání požadavku na server, jedná se pravděpodobně o chybu v PHP.