Microsoft Outlook 2010

Nový emailový účet vytvoříte kliknutím na záložku Soubor a poté na tlačítko Přidat účet...
 
Budeme přidávat emailový účet, servery však nastavíme ručně:
  • zadejte potřebné údaje pro emailový účet
  • zaškrtněte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru
  • klikněte na Další 
Na další obrazovce ponechte zaškrtnutou volbu E-mail v Internetu a pouze klikněte na tlačítko Další.


 
V Nastavení e-mailu sítě Internet je třeba zadat informace o serverech:
  • typ účtu zvolte POP3
  • jako server příchozí pošty zadejte pop3.forpsi.com
  • do políčka Server pro odchozí poštu zadejte smtp.forpsi.com
  • jako uživatelské jméno zadejte Vaši emailovou adresu
  • po vyplnění těchto údajů klikněte na tlačítko Další nastavení..., abyste nastavili autorizaci k smtp serveru a další nastavení.


 
Na kartě Server pro odchozí poštu nastavte, že SMTP server vyžaduje autentizaci a vyberte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.


 
Na kartě Upřesnit dooručujeme nastavit zabezpečené připojení. Dále můžete nastavit, zda se mají na serveru zanechávat kopie zpráv. Klikněte na tlačítko OK. Zároveň zde můžete zkontrolovat, zda jsou správně nastavené porty serverů příchozí a odchozí pošty.

Poznámka: Poskytovatelé internetového připojení často z důvodu ochrany před spamováním blokují komunikaci na portu 25. Pro předcházení potížím s blokováním portu 25 doporučujeme pro odchozí server smtp.forpsi.com použít port 587 spolu s šifrováním TLS, nebo port 465 spolu se zabezpečeným spojením SSL.


 
Vrátíte se zpět na obrazovku Nastavení e-mailu sítě Internet. Zde zrušte zaškrtnutí volby Vyzkoušet nastavení účtu ... a klikněte na tlačítko Další. 
Na poslední obrazovce stačí kliknout na tlačítko Dokončit.
  
Po dokončení základních nastavení můžete určit, v jakých intervalech se mají zprávy stahovat.
 
V ribbonu Odesílání a příjem klikněte na Skupiny pro odesílání a přijímání, dále na Definovat skupiny pro odesílání a přijímání...
 
 
V dialogu Skupiny pro odesílání a přijímání zadejte požadovaný interval pro příjem nových zpráv