Mobilní SyncML klienti

Synchronizace je dostupná v rámci služby BUSINESS mailkterá je standardní součástí webhostingových služeb s výjimkou variant Email a Email k doméně.

Pro úspěšnou synchronizaci kontaktů (pro kalendáře doporučujeme použít CalDAV protokol) stačí použít následující údaje:
Zdroje serveru
Kalendáře
- vlastní: events
- uživatelské: events/název_uživatelského_adresáře
- společný: events/corporate
- kalendář sdílený ostatními uživateli domény: events/shared/název_sdileneho_adresáře

Kontakty
- vlastní: contacts
- uživatelské: contacts/název_uživatelského_adresáře 
- společný: contacts/corporate 
- adresář sdílený ostatními uživateli domény: contacts/shared/název_sdileneho_adresáře

Seznamy úkolů
- vlastní: tasks
- uživatelské: tasks/název_seznamu_úkolů
- seznamy úkolů sdílené ostatními uživateli domény: tasks/shared/název_sdileneho_adresáře

U názvu zdrojů nezáleží na použití velkých či malých písmen).


iOS - SyncML (LITE) 4 (stáhnout)
Pro synchronizaci kalendáře doporučujeme použít CalDAV protokol, který iOS nativně podporuje. Níže uvedený postup je proto jen pro kontakty.

Po spuštění aplikace zvolte v levém horním rohu ikonu Preferences.

Na stránce Preferences zvolte SyncML Settings.

Přidejte nový účet

Na stránce SyncML Account zadejte název účtu.

Nyní nastavte server - položka Server Settings.
- zadejte adresu serveru: https://email.forpsi.com/cgi-bin/xubisync
- zadejte emailovou adresu a heslo

Ostatní volby ponechte dle obrázku

Tlačítkem Back se vraťte zpět na nastavení účtu a pokračujte nastavením synchronizace kontaktů.
Server Path  zvolte podle toho, jaký adresář webmailu budete synchronizovat (viz. úvod článku Zdroje serveru).
 
Za běžných podmínek jsou kontakty uložené přímo v mobilu. V sekci CONTACTS TO INCLUDE IN SYNC tedy zvolte Local address book only.

Používáte-li adresář umístěný v cloudu (adresář připojený např. pomocí CardDAV protokolu, Google...), odškrtněte volbu  Local address book only  a v Included Addressbooks zvolte příslušný adresář.ANDROID - SyncML Client (stáhnout)
od 7.4.2016 není aplikace plně kompatibilní se synchronizačním serverem přítomným v aktuální verzi webmailu. 

Lite verze zdarma umožňuje pouze synchronizaci kontaktů.  Pro synchronizaci kalendářů doporučujeme použít CalDAV.

Konfigurace serveru
nastaveni synchronizace - obecne udaje

Nastavení synchronizace kontaktů
nastaveni synchronizace kontaktu