Jak ukončím provoz dedikovaného serveru / housingu ?

Výpověď služby Dedikovaný server nebo Housing podáte prostřednictvím formuláře dostupného na kartě služby po přihlášení do zákaznického účtu (https://admin.forpsi.com/), kde je služba vedená. V přehledu služby "Servery a VPS" vyberete tu, kterou chcete vypovědět. Na kartě služby najdete odkaz "Výpověď služby".


Po kliknutí se zobrazí výpovědní formulář, do kterého můžete uvést např. důvod podané výpovědi, datum ukončení apod.

Provoz služby bude ukončen k datu expirace, tj. ke konci předplaceného období.
V případě služby Housing uveďte do poznámky také termín, kdy si server vyzvednete a která z oprávněných osob vyzvednutí provede.

Výpověď lze také zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře po přihlášení k zákaznickému účtu, kde je server evidován.