Komponenta Joom!Fish

Komponenta Joom!Fish umožňuje tvorbu vícejazyčných portálů. V případě, že jste ze systému odinstalovali defaultní jazyk English(United Kingdom), bude bohužel docházet k problémům například při instalaci této komponenty. Chybové hlášení ukazuje spíše na chybějící práva pro zápis:
 
JInstaller::install: Failed to copy file: /web/htdocs1/domena/home/www/tmp/install_49edf9e509a10/JoomFish/manifest.xml to /web/htdocs1/domena/home/www/administrator/components/com_joomfish/manifest.xml

- ale příčinou jsou chybějící adresáře language/en-GB/ a administrator/language/en-GB/. Po jejich zkopírování (například z instalačního balíku Joomla) se již podaří komponentu Joom!Fish bez problemů nainstalovat.