! Proč je třeba při zabezpečeném spojení SSL používat názvy serverů s forpsi.com

Pro zajištění správného fungování SSL komunikace mezi poštovním klientem a poštovními servery jsou vystaveny certifikáty pro doménová jména, pod kterými jsou servery publikovány do internetu, konkrétně pro názvy pop3.forpsi.com, smtp.forpsi.com a imap.forpsi.com. Z toho důvodu je třeba při nastavení názvů serverů v poštovním klientovi používat doménu forpsi.com (imap.forpsi.com, pop3.forpsi.com, smtp.forpsi.com).

Certifikáty jsou standardně vystavované na jeden rok, po uplynutí této doby vždy zajistíme jejich prodloužení. Pokud jste v klientovi nastavili názvy poštovních serverů s Vaší doménou (smtp.vasedomena.tld) a přidali jste výjimku certifikátu, dojde po prodloužení certifikátů k následují situaci. Váš poštovní klient bude opět požadovat udělení nové výjimky, což se projeví problémem v příjmu pošty nebo odesílání. Těmto problémům předejdete, když budete důsledně používat názvy serverů s doménou forpsi.com.
 
Připojení k SMTP serveru smtp.forpsi.com lze realizovat nejlépe prostřednictvím Explicitního SSL připojení (STARTTLS) na portu 25 / 587. (Můžete také  použít i Implicitní SSL připojení (SSL/TLS) na portu 465).