Kontrola pravopisu


Většina moderních internetových prohlížečů má vlastní kontrolu pravopisu (spell checker). Níže naleznete návod, jak zprovoznit kontrolu pravopisu u prohlížečů Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera a Chrome.

1. Internet Explorer 11 a Edge
Windows 7
Kontrola pravopisu je spravována v nastavení prohlížeče.
Pro kontrolu nastavení přejděte do menu Nástroje (ikona , Alt+X) > Spravovat doplňky.
 
V okně dostupných doplňků přejděte na položku Opravy pravopisu, zaškrtněte checkbox Povolit opravy pravopisu. 
 
V pravém okně vyberte jazyk a nastavte jej jako výchozí.
 
 
Windows 8.1 a vyšší
Kontrola pravopisu je spravována v nastavení Windows a měla by být ve výchozím nastavení zapnutá.
 
Pro kontrolu a nastavení přejděte zobrazte nabídku Start a začněte psát "pravopis".
 
V seznamu výsledků zvolte Zvýrazňovat pravopisné chyby (Nastavení systému). (Nastavení > Zařízení > Psaní)
 
 
2. Firefox Quantum
Kontrola pravopisu je ve Firefoxu přítomna v základním nastavení, není ji třeba instalovat. Potřebujete jen přidat slovníky.
Rozbalte nabídku a zvolte položku Možnosti.
 
V okně Obecné přejděte na sekci Jazyk a zaškrtněte checkbox Při psaní kontrolovat pravopis.
 
Pro přidání slovníků zvolte v nabídce položku Doplňky (Ctrl+Shift+A).
 
V levé části okna vyberte položku Rozšíření a vyhledejte slovo "slovník".
V seznamu vyhledejte příslušný slovník kontroly pravopisu a nainstalujte jej do Firefoxu.
 
 
3. Chrome
Kontrola pravopisu je ve Chrome přítomna v základním nastavení, není ji třeba instalovat. Součástí jsou rovněž slovníky pro kontrolu překlepů jazyka, ve kterém je prohlížeč nainstalován.
 
Pro správu slovníků zadejte do adresního řádku chrome://settings/languages nebo v nabídce zvolte položku Nastavení > Rozšířená nastavení > Jazyky > Kontrola pravopisu
 
Pro instalaci slovníku přidejte příslušný jazyk v sekci Jazyk > Další jazyky podle vašich požadavků.
 
 
4. Opera
Kontrola pravopisu je ve Chrome přítomna v základním nastavení, není ji třeba instalovat. Součástí jsou rovněž slovníky pro kontrolu překlepů jazyka, ve kterém je prohlížeč nainstalován.
 
Pro správu slovníků přejděte do menu > Nastavení (Alt+P).
 
V levé části okna vyberte položku Prohlížeč. V pravé sekci pak klikněte na tlačítko Slovníky...