Schéma zúčastněných subjektů a jejich rolí v procesu internet-doména-stránka

Níže uvedený obrázek zobrazuje schéma subjektů (resp. jejich rolí), které se účastní procesu internet-doména-stránka.