Instalace ImageMagick na linuxové VPS

Extenze php ImageMagic není v oficiálních CentOS repozitářích, a proto není na serveru nainstalován. Pokud je jeho přítomnost pro aplikaci nezbytná (php obsahuje GD knihovnu), je nutné ji ručně doinstalovat. Postupujte podle těchto kroků:
 1. instalace správce balíčků yum: je popsána ve speciálním příspěvku

 2. Instalace kompilátoru a php-pear (pokud nejsou instalované):

  # yum install php-pear gcc

 3. Vlastní instalace ImageMagick + jeho vývojového balíčku

   # yum install ImageMagick ImageMagick-devel

 4. Instalace Imagemagick do php přes pecl

   # pecl install imagick

  - pokud při instalaci nedostanete žádné chyby, stačí povolit rozšíření v php.ini

 5. Povolení rozšíření: editujte soubor /etc/php.ini ve svém oblíbené editoru (vim, nano, pico, mcedit....) a přidejte řádek

   extension=imagick.so

 6. Restart apache:

   service httpd restart


Nenastanou-li žádné chyby, zjistíte z výpisu phpinfo() novou extenzi