Nastavení webmailu

Nastavení webmailu se provádí v sekci Volby nacházející se v levém menu. V závislosti na aktivované variantě jsou k dispozici následující možnosti.
  • Možnosti: nastavte chování hlavních částí webmailu (jazyk, způsob práce se zprávami, zobrazení kontaktů, kalendáře...)
  • Podpis: definujte až 10 formátovaných podpisů
  • Externí účty: stahujte do webmailu až 4 účty prostřednictvím IMAP/POP3 protokolu (dostupné v Business Mail)
  • Blacklist: přidejte odesílatele, jejichž emaily mají být odmítány
  • Filtr: upřesněte způsob zpracování příchozích emailů (přesun do složek, přeposílání, oznámení na mobil, mazání... v závislosti na odesílateli, velikosti...)
  • Přesměrování / Automatická odpověď: nechávejte si zaslat kopie všech příchozích emailů do další schránky; informujte odesílatele automatickou odpovědí o Vaší nepřítomnosti
  • Antispam: nastavte, jakým způsobem bude zacházeno se spamem a zajistěte pomocí whitelistu doručení i emailů, které by jinak mohly být označeny jako spam
  • Heslo: nastavte bezpečné heslo pro Vaší schránku
  • Maska zobrazení: upřesněte, jaké údaje budete chtít zobrazovat na stránce kontaktů
  • Správa složek: zjistěte, kolik zpráv obsahují jednotlivé složky, zálohujte je jednoduše na jedno kliknutí