Instalace a aktualizace softwaru

POZOR!! Tento návod nelze použít pro služby Forpsi Cloud nebo Classic VPS, ale pouze pro staré (již neposkytované) varianty VPS.

Kompletně nainstalovaný systém po instalaci zabírá cca 350 MB. Je to dáno tím, že jsou soubory nainstalované na HW node (Hardwarový nod - hostitelský server), a odtud nalinkované do zákaznických VPS. Jakmile dojde k sebemenší úpravě souboru "zevnitř" VPS (například při editaci konfigurace, upgradu balíčku na jinou verzi apod), je místo linku transparentně vytvořen skutečný soubor. Zatímco linky zabírají řádově byty, po nahrazení linku je počítána velikost odpovídající skutečnému souboru. Z toho vyplývá, že aktualizace přes yum může snadno "vyčerpat" GB prostoru. Nová VPS mají pro tyto účely v PowerPanelu rozhraní pro správu balíčků a aplikací. Virtuozzo rozlišuje 2 kategorie:
 • Aplikace (Applications): jde o speciální šablonu systému Virtuozzo. Tímto způsobem je do VPS nainstalován Plesk + další podpůrné aplikace.
 • Softwarové balíčky (Software packages): rpm balíčky, které jsou běžnou součástí nainstalovaného OS - v tomto případě CentOSu

Správa softwaru je integrovaná do Power Panelu, do kterého se přihlásíte na adrese https://IP-ADRESA-VPS:4643/

AKTUALIZACE

 1. Úplná aktualizace systému: kliknutím na tlačítko Update container Software v horní části se provede kontrola, zda jsou k dispozici updaty.

  Operace může trvat delší dobu. Vyčkejte tedy, než se objeví seznam aktualizovatelných balíčků:

  POZOR!!!!!  úplná aktualizace může způsobit buď nefunkčnost části systému (například mailserveru), nebo celého systému. Před aktualizací proveďte zálohu přes Power Panel. Balíčky pro aktualizace jsou na HW node získávány z oficiálních repozitářů CentOS. Problémy vzniklé aktualizací tedy řešte s vývojáři CentOSu.


 2. Aktualizace balíčků: mnohem bezpečnější je aktualizace konkrétních balíčků (pokud se objeví bezpečnostní chyba, která je aktualizací odstraněna). To se provede takto:
  Z levého menu vyberte položku Software packages

  Seznam obsahuje v záhlaví filtr, kterým můžete vybrat buď konkrétní balíček (pole "Name"), nebo balíčky s odpovídajícím stavem: Up-To-Date (aktuální) nebo Has Updates (aktualizovatelné) (Rozbalovací seznam "Status"). Po výběru balíčků, které chcete aktualizovat, stačí kliknout na tlačítko Update a počkat až bude aktualizace provedena.

INSTALACE

 1. Nových balíčků: provede se ze stejného rozhraní jako aktualizace balíčků (viz. obrázek výše). Kliknutím na "Install New Package"


  po dokončení operace budou soubory balíčku linkované z HW nodu.

 2. Balíčků, které se nenacházejí v seznamu.
  není-li balíček dostupný v seznamu Power Panelu, je nutné ho nainstalovat standardní cestou. Pro CentOS je k dispozici rpm nebo yum. Více v příspěvku Instalace softwaru všeobecně

SPRÁVA PŘEDINSTALOVANÝCH APLIKACÍ


v levé části se nachází balíčky, které jsou k dispozici na HW nodu. Do VPS je můžete nainstalovat výběrem zaškrtávacího políčka vedla balíčku a kliknutím na tlačítko >>. Balíček se "přesune" mezi nainstalované aplikace a bude nainstalován po odeslání tlačítkem Submit.
POZOR: aplikace může obsahovat větší množství souborů, a její instalace pak může trvat delší dobu. Při této akci není možná kontrola stavu operace v Power Panelu - operace běží na pozadí na HW nodu. Dopřejte tedy operaci dostatek času. Také je výhodnější instalovat aplikace postupně a ne vše najednou. Většina dostupných aplikací (připraveny jsou aplikace pro doplňkové služby Plesku - názvy začínají pp10-) vyžaduje k provozování speciální licenci. Informace o doplňkových službách najdete zde.

Obdobně lze aplikace odinstalovat. Zaklikněte požadované aplikace v levé části, klikněte na tlačítko << a po odeslání Submit budou odstraněné. Může se stát, že na odstraňované aplikaci závisí další aplikace. Pak operace skončí chybou.

Pozn.: pp10 a pp11 jsou templaty pro Plesk verze 10 a 11. Pokud máte na VPS nainstalovaný Plesk 11 je instalace pp10 balíčků zbytečná. Instalovaná komponenta pak nebude fungovat, nebo způsobí konflikt. Některé komponenty vyžadují dodatečnou Plesk licenci (ppXX-antivirus, ppXX-cf-support).