Jak vytvořit Certificate Signing Request (CSR)?

Pro vytvoření privátního klíče a CSR žádosti online v prohlížeči můžete využít rozhraní:
(Váš privátní klíč bude vygenerován v prohlížeči a nebude odeslán na jiný server - prosím ujistěte se, že jej neztratíte.)

Volba domény
 Pokud vytváříte žádost o wildcard certifikát, zadejte do pole "Common Name" hvězdičku: *.mojedomena.cz. Certifikát pro doménu www.mojedomena.cz bude platný i pro jméno mojedomena.cz (*). To ale neplatí pro jiné subdomény, např.:
- CSR pro www.mojedomena.cz - cert. bude platný pro mojedomena.cz a www.mojedomena.cz (*)
- CSR pro mojedomena.cz - cert. bude platný pro mojedomena.cz a nebude platný pro www.mojedomena.cz
- CSR pro www.shop.mojedomena.cz - cert. bude platný pro www.shop.mojedomena.cz a nebude platný pro shop.mojedomena.cz
- CSR pro *.mojedomena.cz - wildcard certifikát bude platný pro mojedomena.cz, shop.mojedomena.cz, www.mojedomena.cz, ... a nebude platný pro www.shop.mojedomena.cz
* Pozor, u certifikátu Actalis ověřeného metodou FILE není automaticky přidaná varianta bez www.

Při vyplňování CSR nepoužívejte diakritiku, v případě IDN domény ji nejdříve převeďte např. pomocí nástroje https://www.punycoder.com/ .
 
Validace
 Certifikační autorita obvykle požaduje potvrzení vlastnictví domény prostřednictvím odkazu zaslaného na e-mail schránka@mojedomena.cz (je možné vybrat z následujících schránek: admin, administrator, hostmaster, postmaster, webmaster). Na serveru tedy zprovozněte poštovní služby pro jednu z těchto adres. 

 Další možnost validace FILE představuje umístění požadovaného textu do souboru na adrese http(s)://www.mojedomena.cz/.well-known/pki-validation/fileauth.txt nebo http(s)://www.mojedomena.cz/.well-known/pki-validation/actalis.txt .

 Validovat lze také pomocí DNS umístěním požadovaného TXT záznamu na autoritativní nameservery domény.

Vytvoření žádosti na serveru
Návody na vytvoření CSR pro různé servery (Microsoft IIS, Exchange, ...) nalezenete na adrese https://www.digicert.com/kb/csr-creation.htm.

Unixové systémy
Předpokládejme, že vytváříte certifikát pro doménu www.mojedomena.cz. Privátní klíč a žádost o podepsání certifikátu (Certificate Signing Request, CSR) vytvoříte spuštěním následujícího příkazu:

$ openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -out www.mojedomena.cz.csr -keyout www.mojedomena.cz.key

Generating a 2048 bit RSA private key
....................................+++
writing new private key to 'www.mojedomena.cz.key'
-----
Country Name (2 letter code) [XX]: CZ
State or Province Name (full name) []: Hlavni mesto Praha
Locality Name (eg, city) [Default City]: Prague
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: Webhosting a Syn s.r.o.
Organizational Unit Name (eg, section) []: Tech Department
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []: www.mojedomena.cz
Email Address []: kontakt@spravcedomeny.cz
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
 Žádost se nyní nachází v souboru www.mojedomena.cz.csr. Soubor www.mojedomena.cz.key obsahuje privátní klíč - pečlivě ho uschovejte a držte v tajnosti.

Ztráta privátního klíče
V případě ztráty privátního klíče lze certifikát přegenerovat ("reissue") s novou CSR žádostí podle následujícího návodu: