Microsoft Outlook 2013

Nový emailový účet vytvoříte kliknutím na záložku Soubor a poté na Přidat účet

Pridani noveho uctu


 
Budeme přidávat emailový účet, servery však nastavíme ručně. Zaškrtněte volbu Ruční nastavení nebo další typy serverů a klikněte na Další.
 


 
Na další obrazovce ponechte zaškrtněte volbu POP nebo IMAP a klikněte na Další.


 
Na kartě Nastavení účtu POP a IMAP zadejte požadované údaje:
  • typ účtu zvolte POP3
  • jako server příchozí pošty zadejte pop3.forpsi.com
  • do políčka Server pro odchozí poštu zadejte smtp.forpsi.com
  • jako uživatelské jméno zadejte celou vaši emailovou adresu
  • zrušte zaškrtnutí "Automaticky vyzkoušet nastavení účtu po kliknutí na Další"
  • ponechte volbu "Nový datový soubor"
  • po vyplnění těchto údajů klikněte na tlačítko Další nastavení... , abyste nastavili autorizaci k smtp serveru a další nastavení.


 
Na kartě Server pro odchozí poštu (Outgoing Server) nastavte, že SMTP server vyžaduje autentizaci a vyberte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty. 
Na kartě Upřesnit doporučujeme nastavit šifrované připojení a zkontrolovat nastavené porty. Dále zde můžete nastavit, zda se mají na serveru zanechávat kopie zpráv. Okno nastavení ukončete kliknutím na OK.

Poznámka: Poskytovatelé internetového připojení často z důvodu ochrany před spamováním blokují komunikaci na portu 25. Pro předcházení potížím s blokováním portu 25 doporučujeme pro odchozí server smtp.forpsi.com použít port 587, nebo port 465 spolu se zabezpečeným spojením SSL.


 
Vrátíte se zpět na obrazovku Nastavení účtu POP a IMAP, kde pouze klikněte na Další. 
Na závěrečné stránce pouze klikněte na Dokončit.

 
Po dokončení základních nastavení můžete určit, v jakých intervalech se mají zprávy stahovat.
 
V ribbonu Posílání a příjem klikněte na Skupiny pro posílání a přijímání, dále na Definovat skupiny pro posílání a přijímání
 
 
V dialogu Skupiny pro posílání a přijímání zadejte požadovaný interval pro příjem nových zpráv