Automatické mazání emailů ve složkách Koš a SPAM po 30 dnech

Na našich serverech je na složkách Koš, jeho podřízených složkách a složce Spam aktivována funkce mazání zpráv po 30 dnech. Díky ní se nemusíte starat o to, zda se v těchto složkách nehromadí větší množství emailů.
 
K mazání dochází po 30 dnech od data přesunutí zprávy do příslušné složky, nikoliv podle času příchodu zprávy do schránky. Pokud je tedy např. 7.6.2020 doručen do schránky email a Vy jej smažete do koše 1.9.2020, dojde k automatickému smazání 1.10.2020.
 
Toto chování nelze žádným způsobem změnit.


Pozn. 1 - Filtrování zpráv vyhodnocených naším antispamovým systémem jako spam do složky Spam je automatické pouze v případě nastavení volby  Doručit do složky SPAM

Pozn. 2 - Mazání zpráv z koše můžete také ovlivnit i volbou "Vysypat koš při odhlášení " (webmail - menu Nastavení > Zprávy > Obecné).