Spusťte aplikaci a v menu vyberte Přidat účet. Dojde ke spuštění průvodce, který Vás povede všemi nastaveními účtu
 
Zadejte emailovou adresu a heslo
 
Jako typ účtu zvolte IMAP.
 
Pro konfiguraci IMAP účtu použijte následující údaje
  • při použití zabezpečeného spojení je nutné použít imap.forpsi.com (certifikát je vystavený pro imap.forpsi.com)
  • předponu cesty nastavte na INBOX
 
Pokračujte konfigurací odchozí pošty - SMTP
  • při použití zabezpečeného spojení je nutné použít smtp.forpsi.com (certifikát je vystavený pro smtp. forpsi.com)
  • v nastavení SMTP je nutné zapnout používání autentizace
Nakonec zvolte frekvenci dotazování na nové emaily, vyberte počet zobrazených složek a způsoby notifikace a nastavte zobrazované jméno.
 

Nastavení speciálních složek

Otevřete emailový účet a přejděte na nastavení složek: menu > Možnosti > Nastavení účtu > Složky
  • přiřaďte speciální složky podle obrázku (výsledný stav ilustruje pravý screesnhot)