Nastavení platí pro verzi 5.4. Nový emailový účet se vytvoří přes menu Účet ---> Vytvořit ...

The BAT - přidat účet

Nejprve zadejte název účtu (takto se bude zobrazovat v seznamu účtů) a klikněte na tlačítko Dále >>.

Vytvoření nového účtu - krok 1

V dalším kroku zadejte celé jméno (takto se bude zobrazovat příjemcům Vašich emailů), emailovou adresu a název vaší organizace, klikněte na tlačítko Dále >>.

Vytvoření nového účtu - krok 2

V dalším kroku:
  • Vyberte protokol pro přístup k poštovnímu serveru IMAP4
  • Jako Příchozí server zadejte imap.forpsi.com a zaškrtněte Zabezpečené spojení
  • Jako Odchozí SMTP server zadejte smtp.forpsi.com a zaškrtněte Zabezpečené spojení
  • Ponechte zaškrtnutou volbu Použít heslo při přihlašování na SMTP server
  • Klikněte na tlačítko Dále >>

Vytvoření nového účtu - krok 4

V dalším kroku zadejte do pole Jméno celou emailovou adresu, do pole Heslo vaše heslo. Na této obrazovce můžete zvolit, zda chcete zprávy po smazání přesouvat do koše, nebo je ponechat přeškrtnuté v aktuální složce (volba Nepřesouvat smazané zprávy do koše). Klikněte na tlačítko Dále >>.

Vytvoření nového účtu - krok 4

Pokud v dalším kroku zaškrtnete volbu Ano, budete po kliknutí na tlačítko Dokončit automaticky přepnuti do dialogu Nastavení účtu.

Vytvoření nového účtu - krok 5

V dialogu Úprava nastavení účtu můžete upravovat parametry jako namapování předdefinovaných složek, kdy se připojovat automaticky k serveru, parametry IMAP spojení a stahování zpráv, způsob mazání zpráv apod.

Nastavení účtu - Správa pošty

Po přidání IMAP účtu je třeba určit seznam odebíraných složek. Klikněte pravým tlačítkem na název účtu v levém seznamu a z rozbalovacího menu vyberte Správce IMAP složek.

Správce IMAP složek

Ve Správci IMAP složek se zobrazí seznam všech složek ve vaší schránce na serveru, zaškrtnutím vyberte složky, které chcete zobrazovat v The BAT a klikněte na tlačítko OK.

Správce IMAP složek

Nakonec můžete namapovat předdefinované složky. Klikněte pravým tlačítkem myši na název účtu v levém menu a vyberte Nastavení.

Nastavení účtu


Namapování složky Odeslané:
  • V dialogu Úprava nastavení účtu klikněte v levém menu na Správa pošty
  • Zaškrtněte Odeslané
  • Klikněte na šipku rozbalovacího seznamu
  • Vyberte složku INBOX.Sent Items

Namapování předdefinovaných složek

Stejným způsobem namapujete složku Koš, nakonec klikněte na tlačítko OK.

Namapování složky Koš

Aby byly změny dokončeny, je třeba restartovat The BAT. Uzavřete tedy The BAT a znovu otevřete.

Informace o nutnosti restartu

V klientovi The BAT nyní můžete vidět správně namapované IMAP složky.

Náhled složek přidaného IMAP účtu