Co je služba "Whois privacy" a jak si ji objednat?

Služba Whois privacy je nadstandardní ochranou kontaktních údajů majitele domény. Umožňuje kompletně skrýt vaše osobní informace ve veřejné databázi WHOIS, a navíc tyto skryté údaje neposkytovat ani stranám, které mají oprávnění údaje získat. Chraňte citlivé informace - svůj kontaktní email, telefon či adresu, před zneužitím! Whois privacy lze aktivovat pro generické domény (př. - .com, .net, .org) a nové generické domény (př. - .agency, .beer, .camera). Službu můžete po objednání libovolně spravovat (aktivovat, deaktivovat) ve svém zákaznickém účtu na kartě domény.

Má služba WHOIS privacy, ve vztahu s nařízením GDPR, význam?
 
Jednoznačně ANO!
 
I přesto, že na základě Nařízení GDPR došlo u většiny hlavních registrů k nastavení skrytí kontaktních údajů majitelů domén v WHOIS databázích, existuje několik důvodů, proč si svou doménu ošetřit doplňkovou službou Whois Privacy.
  1. Je-li doména chráněna službou Whois Privacy, jsou údaje o majiteli skryty i třetím stranám (Policie, Soudy, právní zástupci, exekutoři, případně další subjekty, které mají oprávnění nahlížet do dat v WHOIS); naproti tomu kontaktní údaje majitele domény, skryté jen na základě nastavení v rámci GDPR, mohou být třetím stranám zpřístupněny.
  2. Kontaktní email majitele, skrytý prostřednictvím služby Whois privacy, je plně aktivní a zájemce, který chce kontaktovat majitele, jej může využít. Nezíská konkrétní kontaktní email, ale přes nastavený email v rámci služby Whois privacy, bude dotaz přeposlán Registrátorovi a ten následně může majitele kontaktovat, aniž by komukoliv sděloval email majitele domény. Skrytý email majitele, nastavený v rámci běžné ochrany v rámci GDPR, je neaktivní a nelze jej tedy využít pro kontakt s majitelem.
  3. Pokud je doména chráněna službou Whois privacy, nemají k datům o majiteli domény přístup jiné Registry, což u nechráněné domény není podmínka.


Společnost INTERNET CZ, a. s. tuto službu nabízí pro standardní generické domény (například .com, .net, .org, apod.) a také u nových generických domén (například .BARGAINS, .BIKE, .CLOUD, .CHRISTMAS, .CONSULTING, .FOUNDATION, .RECIPES, .TIENDA, a další). V případě Balíčků (doména + webhosting) je služba Whois privacy dostupná pouze u standardních generických domén (příklad .com, .net, .org, atd.)

Vzhledem k tomu, že se jedná o nadstandardní doplňkovou službu ke správě domény, je její aktivace zpoplatněna. Výši poplatku můžete nalézt v našem ceníku, v sekci "Doplňkové služby".

Jak lze službu "whois privacy" objednat?

Službu je možné objednat při následujících procesech:

1) Registrace domény gTLD
2) Registrace domény gTLD v balíčku či super balíčku
3) Změna registrátora (transfer) domény gTLD
4) Prodloužení domény gTLD
5) Samostatně jako doplňkovou službu

ad 1) Doplňkovou službu "whois privacy" lze objednat již v rámci objednávky registrace domény a to ve čtvrtém kroku, při volbě DNS serverů. Přidáním služby do objednávky se automaticky navýší výsledná cena registrace domény. Po úhradě vystavené výzvy k platbě a následné registraci domény dojde k automatické aktivaci služby "whois privacy" v hlavním registru. Datum expirace služby "whois privacy" tak bude shodné s datem expirace domény. V zákaznické administraci bude k dispozici tlačítko, kterým lze jednoduše službu zapínat či vypínat.


ad 2) Doplňkovou službu "whois privacy" lze objednat již v rámci objednávky registrace domény v balíčku či super balíčku a to v pátém kroku, při volbě doplňkových služeb. Přidáním služby do objednávky se automaticky navýší výsledná cena registrace domény v balíčku. Po úhradě vystavené výzvy k platbě a následné registraci domény dojde k automatické aktivaci služby "whois privacy" v hlavním registru. Datum expirace služby "whois privacy" tak bude shodné s datem expirace domény. V zákaznické administraci bude k dispozici tlačítko, kterým lze jednoduše službu zapínat či vypínat.


ad 3) Službu "whois privacy" si můžete objednat též při objednávce změny registrátora (transferu) domény, a to v kroku následujícím po ověření statusu domény. Whois privacy je zde v nabídce mezi ostatními doplňkovými službami. Stačí ji pouze zaškrtnout a výsledná částka se automaticky upraví. Po dokončení transferu se služba aktivuje. Datum expirace služby "whois privacy" bude shodné s datem expirace domény. V zákaznické administraci bude k dispozici tlačítko, kterým lze jednoduše službu zapínat či vypínat.

ad 4) Služba "whois privacy" je k dispozici i v objednávkovém formuláři na prodloužení domény. Stačí ji opět zaškrtnout a výsledná částka se automaticky upraví. Po úhradě poplatku bude služba aktivována. Datum expirace služby "whois privacy" bude shodné s datem expirace domény. V zákaznické administraci bude k dispozici tlačítko, kterým lze jednoduše službu zapínat či vypínat.

ad 5) Službu "whois privacy" je možné objednat i samostatně, bez prodloužení domény. V tomto případě objednejte službu v detailu dané domény, pod záložkou "whois privacy" (vedle Redirect). V případě balíčku či super balíčku lze službu objednat v detailu webhostingu, pod záložkou "whois privacy". Po uhrazení výzvy k platbě bude služba aktivována. Expirace služby bude do data expirace domény.

(Upozornění: Je-li platnost domény kratší než 30 dní, není možné službu "whois privacy" objednat samostatně. V takovém případě je nutné objednat i prodloužení domény!)