Jak upravit konfiguraci PHP

vyšší verze Plesku umožňují upravovat parametry PHP pro každý web (website) nebo subweb (webspace) přímo přes grafické rozhraní: z horního menu vyberte Websites & Domains

pak doménu pro jejíž webhosting budete konfiguraci PHP upravovat

a nakonec záložku PHP settings.

rozhraní je intuitivní - každá direktiva má nastavenou defaultní hodnotu. Novou hodnotu lze vybrat z rozbalovacího menu nebo můžete napsat hodnotu vlastní (Enter custom value). Zadávají se hodnoty následované jednotkou. Například 256M znamená 256 MB.

Úplně na konci stránky je políčko pro vlastní direktivy. Píší se ve tvaru jako do php.ini. Tzn. například mail.log = /var/log/php-mail.log