Účetnictví Pohoda pro více uživatelů v Cloudu

Z důvodu co největší přehlednosti návodu jsou z procesu instalace screenshoty převážně u nastavení, které není výchozí a je třeba provést jeho úpravu. Základní verze Pohody nevyžaduje MSSQL server, tudíž je možné v návodu příslušnou část s jeho instalací přeskočit.
 • Vytvoření Cloud serveru ze šablony s podporou Remote Desktop Services • Přidání ASP.NET 3.5.1, které je vyžadováno později při instalaci SQL. U Pohody bez SQL lze instalaci ASP a databázového serveru vynechat. • Nastavení prostředí serveru na češtinu • Instalace nezbytných aktualizací • stažení instalačních balíčků Pohody a SQL serveru. V našem návodu byl použit MSSQL 2012 Express s balíčkem Tools, který obsahu SQL Management Studio
 


 • Instalace SQL Expres proveďte v Mixed módu a nastavte a zapamatujte si heslo pro uživatele sa, ostatní volby při instalaci můžete nechat na výchozích nastaveních • Spuštění SQL Management Studia • Poznamenejte si jméno serveru a instance SQL,  v našem případě POHODA\SQLEXPRESS, můžete zkontrolovat i funkčnost SQL serveru • spuštění instalačního balíku Pohody a vložení jejího licenčního klíče • Zvolte plnou instalaci • Vytvoření sdílení není nutné - budeme využívat přístup přes vzdálenou plochu (RDS) • jako SQL server nastavte dříve poznamenané jméno z SQL Management Studia • Zvolte SQL autentifikaci a vyplňte jméno uživatele sa a jeho heslo, které jste zadali při instalaci MSSQL Express • Připojování aplikace Pohoda k SQL serveru nastavte na uživatele pohoda a tomuto uživatele zadejte a potvrďte nové heslo • Pokud již máte Pohodu instalovanou jinde a chtěli byste pouze testovat, stačí v Aktivaci kliknout Storno a máte zkušební verzi na 30 dnů. Pozor - pokud byste provedli aktivaci a máte již Pohodu se stejným licenčním číslem již někde aktivovánu, došlo by k její deaktivaci. • Zalžete nové účetnictví nebo importujte data z jiné Pohody. Tímto je instalace Pohody u konce a zbývá nastavit uživatele, kteří s ní budou pracovat. • V Computer Management založte nového uživatele • Přidejte nového uživatele do skupiny Remote Desktop Services, aby se mohl připojovat přes vzdálenou plochu. • Po přihlášení uživatele již můžete Pohodu využívat • Na závěr můžete v SQL Management Studiu zkontrolovat, jaké databáze a uživatele si instalace Pohody vytvořilaVýhodné je přistupovat k aplikaci přes RemoteApp

Aplikace, ke které uživatel přistupuje vzdáleně prostřednictvím služby vzdálená plocha, se pak chová tak, jako by běžela v místním počítači koncového uživatele.
Konfigurace Remote App probíhá následujícím způsobem:

 • Spustíme RemoteApp Manager • Zveřejníme aplikaci přes RemoteApp Wizard • Vytvoříme spouštěcí RDP soubor • V RDP souboru je třeba nastavit IP adresu Cloud serveru


RDP soubor pak distribuujeme na stanice koncových uživatelů. Po jeho spuštění je třeba zadávat přihlašovací údaje uživatele zřízeného na Cloud serveru.