Řešení problémů s poštou

Zprávy nejsou doručované do schránky
 • Nachází se zprávy ve schránce na serveru?
  → přihlašte se do schránky ve webmailu na adrese webmail.forpsi.com
 • Zprávy se ve schránce na poštovním serveru nacházejí, nebyly tedy stažené do poštovního klienta.
  → zkontrolujte konfiguraci podle návodů uvedených příspěvku znalostní báze Nastavení poštovního klienta (POP3 nebo IMAP podle toho, jaký protokol používáte)

Zprávy nelze odeslat
 • Prověřte, jaký smtp server používáte.
  → pokud nemáte nastaveno smtp.forpsi.com a používáte tedy poštovní server jiného poskytovatele, zkontaktujte podporu této společnosti nebo použijte smtp server smtp.forpsi.com
 • Zjistěte, zda poskytovatel připojení k Internetu vůbec umožňuje používat i jiný SMTP server než vlastní.
  → získejte potřebné informace od providera (název serveru, uživatel, heslo, zabezpečení a port) a pokud je třeba používat POUZE smtp server providera, změňte nastavení SMTP
 • Neblokuje poskytovatel připojení k Internetu smtp port 25? (k této situaci často dochází např. u veřejných wi-fi sítí ...)
  → použijte port 587 s TLS nebo 465 se SSL
 • Používáte více SMTP serverů?
  → prověřte, zda pro problematický účet používáte správný smtp server (smtp.forpsi.com)
 • Nepoužívá se v adrese odesílatele doména, která není stejná nebo alias k doméně použité pro autentizaci k smtp serveru? (např. seznam.cz, gmail.com apod)
  → karta Informace o účtu: E-mail nebo Alias
 • Zobrazuje se při pokusu o odeslání chybové hlášení?
  → některá chybová hlášení našich poštovních serverů obsahují odkaz do znalostní báze, použijte odkaz pro nalezení důvodu
  → můžete také chybu porovnat s příspěvky na stránce znalostní báze Chybová hlášení smtp serveru smtp.forpsi.com 
Nastavení smtp serveru je vždy popsané v příspěvku znalostní báze, který se týká konkrétního poštovního klienta.