Nastavení poštovního klienta

Pro práci s emaily v rámci našich hostingových služeb můžete využívat webové rozhraní webmail.forpsi.com nebo poštovního klienta.

Kompletní a strukturovanou nápovědu k webmailu naleznete v naší znalostní bázi na stránce Rozcestník nápovědy webmailu.

V poštovním klientovi je třeba při přidání nového účtu nastavit server pro příjem a odesílání pošty. Záleží na tom, zda si přidáte účet IMAP (v klientovi vidíte ty emaily, které se nachází ve schránce na serveru), nebo účet POP3 (emaily se stáhnou do vašeho počítače a můžete se rozhodnout, zda jejich kopie ponecháte na serveru, nebo zda se mají po stažení ze serveru smazat). Před volbu protokolu, který bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům, doporučujeme přečíst příspěvek Rozdíl mezi protokoly POP3 a IMAP.

Postupy nastavení jednotlivých poštovních klientů pro účet POP3 naleznete v sekci Poštovní klienti - POP3, pro účet IMAP v sekci Poštovní klienti - IMAP.
 
Je možné využít automatickou konfiguraci pomocí DNS záznamů AUTODISCOVER (Outlook) a AUTOCONFIG (Thunderbird), viz článek Automatické nastavení poštovního klienta.
 
 V sekci Outlook 365 (2016 a novější) naleznete návody, jak v MS Outlook 365 přidat IMAP nebo POP3 účet, upravit účet apod. MS Outlook distribuovaný v rámci předplacené služby Microsoft 365 používá nové Zjednodušené přidání účtu. Pokud je přidání účtu pomocí zjednodušeného průvodce neúspěšné, použijte návod Přidání účtu z ovládacích panelů.

Obecné údaje k nastavení poštovních klientů

POP3 účet
server pro příchozí poštu (POP3):
 • název: pop3.forpsi.com
 • port: 110 s TLS (doporučujeme), 995 s použitím SSL, nebo  110 nezabezpečeně (důrazně nedoporučujeme)
 • přihlašovací jméno: celá emailová adresa
 • heslo: vaše heslo
server pro odchozí poštu (SMTP):
 • název: smtp.forpsi.com
 • port: 25 nebo 587 s TLS (doporučujeme s portem 587), 465 s použitím SSL, 25 nebo 587 nezabezpečeně (důrazně nedoporučujeme)
 • server vyžaduje autorizaci - stejné přihlašovací údaje jako u serveru pro příchozí poštu
 • konfigurace smtp serveru je popsaná v článku Konfigurace smtp serveru


IMAP účet
server pro příchozí poštu (IMAP):
 • název: imap.forpsi.com
 • port: 143 s TLS (doporučujeme), 993 se SSL, nebo 143 nezabezpečeně (důrazně nedoporučujeme)
 • přihlašovací jméno: celá emailová adresa
 • heslo: vaše heslo
server pro odchozí poštu (SMTP):
 • název: smtp.forpsi.com
 • port: 25 nebo 587 s TLS (doporučujeme s portem 587), 465 s použitím SSL, 25 nebo 587 nezabezpečeně (důrazně nedoporučujeme)
 • server vyžaduje autorizaci - stejné přihlašovací údaje jako u serveru pro příchozí poštu
 • konfigurace smtp serveru je popsaná v článku Konfigurace smtp serveru

 

Poznámka: Protože poskytovatelé internetového připojení často blokují port 25 pro odchozí poštu, doporučujeme pro server pro odchozí poštu použít port 587 s TLS, nebo 465 se SSL.

Poznámka: V článku Konfigurace smtp serveru jsou popsaná omezení nastavená na smtp serveru smtp.forpsi.com.