Práce se zprávami

Seznam zpráv
Po přihlášení je vždy zobrazen obsah složky Doručená pošta (toto chování nelze změnit).
 
Pro zobrazení zprávy tapněte na pole s předmětem zprávy.
 
Pro označení zprávy – tapněte do pole pro výběr (1). Zobrazí se pravé menu s dostupnými akcemi (3). Text ikon zobrazíte kliknutím na tlačítko rozbalení nabídky (2)
vyber zpravy
 
Pro kontrolu nových zpráv - tapněte na tlačítko 'Obnovit' nebo přetáhněte seznam zpráv směrem dolů
kontrola posty

 
Přechod do jiné složky
Pro přechod do jiné složky zobrazte levé menu tapnutím na tlačítko  menu a ze seznamu vyberte požadovanou  složku.
presun zpravy do slozky
U každé složky je rovněž zobrazován počet nepřečtených zpráv.
 

Čtení zpráv
Zprávu otevřete tapnutím
- v režimu telefon je seznam emailů nahrazen náhledem zprávy,
- v režimu tablet se obsah zprávy zobrazí v pravé části obrazovky, v levé zůstává seznam zpráv.
 
Pro přechod na předchozí nebo další zprávu přetáhněte zprávu doleva nebo doprava. Alternativně  použijte tlačítka panelu nástrojů '<' nebo '>'.
prechod na dalsi zpravu
Tapnutím na adresu zobrazíte okno pro přidání nového kontaktu.
 
Akce dostupné na panelu nástrojů v okně zobrazené zprávy (zleva):
panel nastroju mail
- zavření náhledu zprávy a přechod zpět na seznam
- zobrazení předchozí / následující zprávy
- odpověď na zprávu
- smazání zprávy
- další akce
dalsi akce zpravy
 

Psaní nové zprávy
Psaní nové zprávy zahájíte tlačítkem 'Napsat'.
okno psani emailu
Zadejte příjemce a předmět běžným způsobem. Pro zobrazení polí pro zadání příjemců do Kopie nebo Skryté kopie tapněte na tlačítko CC/BCC (1).
 
Adresy příjemců lze upravit tapnutím, k odebrání použijte křížek (2).
 
Před odesláním je ještě možné upřesnit parametry zprávy (Potvrzení o přečtení, Vysoká priorita).
 
Psaní zprávy zrušíte pomocí křížku (3) nacházejícím se v levé části panelu nástrojů, pokud akci neodvoláte prostřednictvím odkazu Zrušit, bude zpráva uložena do složky Koncepty.
potvrzeni ulozeni
Zprávu odešlete tapnutím na tlačítko Odeslat (4).
 
 
Přiložení souboru
Pro přiložení souboru použijte tlačítko Přiložit přílohu (5) nacházející se u pole Předmět, v systémovém okně vašeho zařízení vyberte příslušný soubor a potvrďte jeho vložení.
 

Odpověď/přeposlání zprávy
Pro napsání odpovědi nebo přeposlání zprávy vyberte příslušnou akci z panelu nástrojů (tlačítko Odpovědět nebo akce dostupné v nabídce Další akce).
 
Při použití volby Odpovědět všem dojde k přidání vlastní adresy do pole Kopie.
 
Dále pak postupujte jako v případě psaní nové zprávy.
 

Přesun zprávy do jiné složky
V seznamu vyberte zprávu tapnutím na pole pro výběr (1) a z nabídky dostupných akcí v pravém menu (2) položku Přesunout.
 
Vyberte cílovou složku (jejich seznam se automaticky zobrazí v levém menu).
 
 
Smazání zprávy
Konkrétní zprávu jednoduše smažete přetažením zprávy doleva nebo doprava. Smazání v tomto případě nelze odvolat.
smazani zpravy pretazenim
U více zpráv je nejprve proveďte jejich označení tapnutím na pole pro výběr (1) a poté v pravém menu zvolte tlačítko smazat.
 
Protože se zpráva při smazání přesouvá do složky Koš, nezobrazuje se dialog pro potvrzení mazání!
 
Odstranění zprávy z koše je třeba potvrdit v dialogovém okně zobrazovaném v dolní části obrazovky.
potvrzeni smazani