Slovník pojmů - domény • Doména

Doména resp. doménové jméno je jedinečná internetová adresa, která reprezentuje či nahrazuje číselnou hodnotu - IP adresu, přes kterou jednotlivé počítače vzájemně komunikují. Jmenný název domény si člověk oproti číselnému vyjádření snáze zapamatuje. Doména může mít více úrovní, které jsou oddělené tečkou, například tzv. doména třetí úrovně neboli subdoména support.forpsi.com. 


 • ICANN

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je nezisková organizace, která zodpovídá za jmenný prostor DNS, distribuci velkých bloků IP adres, správu čísel autonomních systémů aj. Zároveň deleguje pravomoc pro správu jednotlivých TLD na další subjekty (registry).


 • Centrální registr domén

Centrální databáze doménových jmen, jejich držitelů a dalších údajů. Centrálnímu registru je svěřena správa konkrétních TLD (koncovek). Například společnost CZ.NIC je centrálním registrem pro českou národní doménu .CZ nebo EURid pro doménu .EU.


 • Registrátor

Registrátor domén je subjekt, který splnil podmínky pro získání daného statutu registrátora a je oprávněn spravovat (administrovat) domény. Umožňuje registraci domén a vlastní administraci koncovým zákazníkům (majitelům domén). Naše společnost INTERNET CZ, a. s. (FORPSI) je subjekt s registrátorským titulem.

 • Majitel (držitel, vlastník) domény

Fyzická (nepodnikatel i podnikatel) nebo právnická osoba, která si zaregistrovala doménu a její kontaktní údaje jsou vedeny v pozici Registrant.

 • DNS


Informace o DNS pojmu naleznete v samostatném článku naší znalostní báze.

 • AUTH-ID

Autorizační heslo (kód) domény či jiného objektu, které je zasíláno výhradně majiteli například na kontaktní email, slouží k autorizaci změny registrátora objektu nebo jiné podobné změně.


 • DNSSEC

DNSSEC je nadstavba DNS (Domain Name System) a má za úkol zvýšit bezpečnost doménových jmen. Ověřuje pravost informací získaných z DNS a předchází tak problémům např. s phishingem a dalším nepříjemným jevům současného internetu. 


 • IDN

Tzv. IDN  (Internationalized Domain Names)  jsou internetové domény, které mohou obsahovat znaky (diakritiku) národních abeced. Jedná se tedy o domény, které obsahují znaky mimo ASCII. Tyto znaky zahrnují kromě znaků s čárkami a háčky (áé..ščř...) např. i švédské å, německé ü, rumunské ș a znaky celé bulharské a řecké abecedy. V současné době je u FORPSI možné registrovat IDN pouze v koncovce .eu.
 

 • Změna registrátora (převod, transfer) domény
Jedná se o převod domény mezi dvěma registrátory. Proces změny registrátora domény může být odlišný pro různé druhy TLD či registry.

 
 • Sada nameserverů (NSSET)

NSSET je soubor, obsahující vždy minimálně dva jmenné servery. V případě .CZ domény se tedy již nemění přímo dané DNS servery, ale pouze celý NSSET. Každý SET má poté své unikátní nezaměnitelné ID, a svého technického správce. Technický správce má potom možnost daný NSSET dle potřeby upravit (tedy provádět změny uvnitř ns setu). Pokud dojde k úpravě NSSETu, projeví se úpravy na všech doménách, kde je NSSET nastaven.
 


 • TLD 
Top Level Domain - doména nejvyšší úrovně. Doména uvedená na konci doménového názvu. Např. česká národní doména .CZ. TLD je možné rozdělit do několika skupin podle jejich významu. Např. ccTLD (Country code Top Level Domain), což jsou domény národní nebo gTLD (generic TLD), které nejsou spojené s konkrétním státem, ale s určitým významem (com, net, org, info, biz a jiné).
 

 • WHOIS

Služba, která poskytuje informace o doménách, kontaktech, DNS serverech a jiných údajích spojených s doménou. WHOIS databáze CZ.NICu je veřejnou databází informací o všech zaregistrovaných .CZ doménách. V této databázi je možné dohledat jména a údaje o majitelích .CZ domén, identifikátory kontaktů a NS SETŮ a veškeré informace o doménových jménech .CZ.