Odpověď v nepřítomnosti


Po přihlášení do Smart webmailu zvolte v horním menu položku Nastavení
 
V hlavním levém menu zvolte v sekci Účet položku Přeposílání a odpověď v nepřítomnosti
Automaticka odpoved
 Pokud máte aktivní službu BUSINESS Mail, můžete si nastavit odlišnou odpověď v nepřítomnosti pro schránky vaší domény a pro ostatní odesílatele.


V rámci automatické odpovědi lze nastavit určitá omezení
Omezení počtu odpovědí zaslaných v určitém časovém úseku.
 • Nastavení je platné vždy pro jednoho odesílatele. Konkrétně - pokud jsou do schránky opakovaně doručovány emaily z jedné a té samé adresy, budou v našem případě za 24 hodin odeslané pouze 3 automatické odpovědi.
 
Časové omezení pro zasílání automatických odpovědí.
 • Pro zobrazení kalendáře umožňujícího výběr datumu klikněte na příslušný řádek. V kalendáři zvolte den, do kterého (včetně) mají být automatické odpovědi posílané.
   
 

 Poznámka: Automatická odpověď se neposílá v následujících případech:
 • automatická odpověď
  Delivered-To: Autoresponder

      2020-08-27 10:04:25.570455500 delivery 6107026: success: AUTORESPOND:_This_message_is_autoresponder_-_stopping_on_mail_from_[ODESILATEL_MAILU]./did_0+0+1/

 • notifikace
  X-Notified-by: jan@zizkovsky.cz

      2020-08-27 10:10:04.788277500 delivery 6111971: success: AUTORESPOND:_The_message_is_notification_-_stopping_on_mail_from_[ODESILATEL_MAILU]./did_0+0+1/

 • chybové hlášení
  Return-Path: <>
  mailer-daemon

      2020-08-27 09:57:43.693434500 delivery 6096400: success: AUTORESPOND:_This_message_is_bounce_-_stopping_on_mail_from_[]./did_0+0+1

 • email vyhodnocený jako spam
  X-Spam-Flag: YES
  X-Spam: YES


      2020-08-27 09:55:19.274413500 delivery 6094888: success: AUTORESPOND:_The_message_is_spam_-_stopping_on_mail_from_[ODESILATEL_MAILU]./did_0+0+1/

 • emailová konference
  mailing list: 

      2020-08-27 10:01:19.218421500 delivery 6105295: success: AUTORESPOND:_This_message_is_sent_from_mailing_list_-_stopping_on_mail_from_[ODESILATEL_MAILU]./did_0+0+1/


 • hromadný mail (hlavička obsahuje  následující pole)
  precedence: junk
  precedence: bulk
  precedence: list 

      2020-08-27 11:31:43.894581500 delivery 6168391: success: AUTORESPOND:_The_message_has_precedence_junk,_bulk_or_list_-_stopping_on_mail_from_[ODESILATEL_MAILU]./did_0+0+1/