Nastavení chování antispamu


Pro nastavení antispamu klikněte na horním menu na záložku Nastavení. 
V hlavním levém menu zvolte v sekci Účet položku Antispam.
 

Jak zapnu nebo vypnu antispam?
Stav služby je zobrazován v horní části nastavení (1.) ve formě textu tlačítkaKliknutím dojde k přepínání stavu Zapnuto / Vypnuto. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko OK.
 

Nastavení způsobu zpracování emailů, které budou vyhodnocené jako spam
V sekci Správa spamů (2.) můžete nastavit, jaká akce se provede s emaily vyhodnocenými jako spam.
 • Přepsat předmět - email vyhodnocený jako spam zůstane v Doručené poště, pro lepší přehled můžete nastavit text, který se přidá do předmětu (standardně *****SPAM*****)
 • Doručit do složky SPAM - email vyhodnocený jako spam je přesunut do složky Spam.
  Jestliže použijete tuto volbu, nedojde ke zpracování uživatelských filtrů. Tento stav je způsoben tím, že antispamový filtr je použit před uživatelskými filtry.
 • Automaticky odmítnout: spamy budou automaticky odmítány již na úrovni SMTP spojení
Používáte-li POP3 přístup do schránky, nebudou se při volbě Doručit do složky Spam emaily takto vyhodnocené stahovat (POP3 protokol umožňuje stahovat pouze složku Doručená pošta). Chcete-li být tedy informováni o tom, že jsou ve složce Spam nové zprávy, aktivujte volbu Posílat přehledy o spamech a zvolte frekvenci odesílání (denní, týdenní, měsíční).


Jak nastavím, aby nebyly emaily některých odesílatelů kontrolované antispamem?
Seznamy odesílatelů, u nichž nebude prováděna antispamová kontrola, spravujte v levém menu v nastavení Blokované a bezpečné adresy (dříve blacklist a whitelist).

Adresu přidejte následujícím způsobem:
 • Klikněte na tlačítko Přidat  (1.) - otevře se dialogové okno pro zadání adresy
 • zadejte emailovou adresu (2.)  (můžete použít hvězdičkovou notaci - zástupný symbol * pro libovolný řetězec),
 • v seznamu (3.) vyberte Blokované adresy (nebo, v závislosti na požadavku, Bezpeční odesílatelé,
 • klikněte na tlačítko Přidat.

Emaily doručované z adres nacházejících se v seznamu Bezpečných odesílatelů (whitelist) nebudou kontrolované antispamem a budou vždy přijaté jako legitimní (za předpokladu, že nebudou obsahovat v příloze virus nebo nepovolenou příponu). Umístění v seznamu Bezpečných odesílatelů má přednost před seznamem Blokovaných odesílatelů.

Tipy pro přidávání adres
 • všechny emaily z jedné domény: *@domena.cz
 • všechny subdomény dané domény: *@*.domena.cz
 • všechny národní varianty domény (cz, sk., com …): *@domena.*