Čtení zpráv

Filtrování zpráv | náhledové okno | nové okno | pohyb po zprávách | rychlý filtr | zobrazení hlavičky | zobrazení konverzace
Filtrování zpráv
Chcete zobrazovat pouze důležité či nepřečtené zprávy nebo zprávy obsahující pouze přílohy?

- pomocí rychlého filtru zobrazíte: přečtené, nepřečtené, důležité zprávy a přílohy
 

Čtení zprávy v náhledovém okně
Pro zobrazení celé zprávy jednoduše klikněte na příslušnou zprávu, obsah se zobrazí v náhledovém okně. Jeho pozice může být vedle nebo pod seznamem zpráv (horní menu Nastavení > Zprávy > karta Nastavení zpráv > Podokno čtení)
 
 
Čtení zprávy v novém okně
Náhled zprávy zobrazíte v novém okně pomocí tlačítka . Takto lze zobrazit více zpráv najednou při zachování možnosti procházet další zprávy.
 
Při čtení zprávy jsou na panelu nástrojů k dispozici tlačítka nejčastějších akcí (zleva)
Panel nastroju pri cteni
 
 
Přechod na další / předchozí zprávu
Nacházíte-li se v seznamu zpráv, použije pro pohyb mezi zprávami (a jejich zobrazení v náhledovém okně) na klávesnici šipku nahoru / dolu
 
Starší zprávy zobrazíte scrolování seznamu zpráv dolů.
 
 
Vytvoření filtru ze zprávy
Při čtení můžete chtít začít zprávy od odesílatele filtrovat. Pro vytvoření filtru pro odesílatele klikněte na panelu nástrojů na ikonu  a z nabídky vyberte položku Vytvořit filtr ze zprávy. V seznamu zpráv lze použít i pravé tlačítko myši.
 
Zadejte požadované akce a filtr uložte kliknutím na tlačítko Nový filtr.
 

Zobrazení hlavičky a zdroje emailu
Hlavička obsahuje informace o průběhu doručování zprávy.
  • Při čtení zprávy klikněte na panelu nástrojů na ikonu  
  • Z nabídky vyberte položku Zobrazit hlavičku.
 
Zdroj zprávy získáte jejím exportováním.
  • Vyberte nebo otevřete požadovanou zprávu a na panelu nástrojů klikněte na ikonu .
  • Z nabídky vyberte položku Exportovat  zprávu(y), použitý formát je EML
  • Uložte soubor ji běžným způsobem na disk nebo Otevřete pomocí textového editoru (Poznámkový blok, Notepad++ apod.)
 
 
Zobrazení konverzace
Při zapnutí zobrazování zpráv ve vláknech (konverzace) se při výběru zprávy v seznamu nezobrazí jen její náhled, nýbrž i související zprávy (mohou se nacházet i v různých složkách – Doručená pošta, Odeslaná …)
 
Kliknutím na libovolné záhlaví zobrazíte náhled zprávy a minipanel obsahující nejpoužívanější funkce pro práci se zprávami.
Zobrazeni zprav v konverzaci
Zobrazení konverzace lze deaktivovat v sekci Nastavení > Zprávy > Obecné