Používání štítků


Štítky umožňují jednoduchým způsobem organizovat zprávy do kategorií. Nezáleží přitom, v jaké složce se email s přiřazeným štítkem nachází.

Vytvoření štítku
V hlavním levém menu klikněte v sekci Další na položku Štítky (1.). V submenu použijte ikonu [+] (2.) nacházející se vedle nadpisu. Zadejte název a vyberte barvu štítku.
Štítek také můžete vytvořit při čtení zprávy pomocí ikony   na panelu nástrojů. Ze seznamu vyberte položku Přidat nový štítek.
 
 
Přiřazení štítku
Označte zprávu (zprávy) a klikněte na panelu nástrojů na ikonu štítků . Ze seznamu vyberte požadovaný štítek. Kliknutím dojde k jeho přiřazení.
 
Podobným způsobem lze přiřadit štítek i jedné zprávě při jejím čtení.
 

Odstranění štítku ze zprávy
Zobrazte zprávu, u  které chcete štítek odstranit.
 
V záhlaví zprávy klikněte na křížek nacházející se před názvem štítku
Pro hromadné odstranění štítků jednoduše štítek smažte (viz. poslední  kapitola „Úpravy štítků“)
 
Pokud používáte zobrazení zpráv v konverzaci, není v aktuální verzi možné odstranit štítek. V tomto případě je potřeba před odebráním štítku od zprávy dočasně deaktivovat zobrazení zpráv v konverzaci.
 

Zobrazení zpráv podle štítků
Pro zobrazení zpráv přejděte v levém menu na štítky a ze seznamu vyberte požadovaný štítek.
 
 

Úpravy štítků
V seznamu štítků klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný štítek nebo na nabídku akcí (zobrazí se po umístění myši nad štítek).
  • proveďte změnu názvu a barvy
  • smažte štítek
 
Poznámka

Při používání konverzace zpráv nelze štítek ze zprávy smazat. (oprava bude implementovaná v budoucí verzi webmailu)