Správa složek


Kontextová nabídka
Správu složek lze provádět více způsoby, jejichž použití závisí pouze na vašich preferencích. Veškeré funkce jsou dostupné v kontextové nabídce, kterou zobrazíte následujícími způsoby:
 
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku
2. Umístěte ukazatel myši nad složku - zobrazí se tlačítko
Funkce, které jsou neaktivní (zašedlé), nelze u složky použít. Jde např. o přejmenování a mazání systémových složek nebo v vytvoření podřízené složky v doručené poště.


Oblíbené složky
Oblíbené složky jsou ty složky, které se zobrazují ve webmailu v levém menu nad položkou Všechny složky. Při prvním přihlášení do webmailu zobrazené pouze systémové složky (Doručené, Koncepty, Odeslané, SPAM, Šablony, Koš). Ostatní složky jsou dostupné po kliknutí na Všechny složky (1.).

Složku přidáme do oblíbených pomocí kontextové nabídky (viz. předchozí odstavec) - v nabídce zvolte položku Přidat k oblíbeným (3.).
Pro odebrání jednoduše zvolte v kontextové nabídce příslušné oblíbené složky položku Odebrat z oblíbených.


Vytvoření složky
Složku na stejné úrovni jako Doručená vytvoříte kliknutím na tlačítko [+] nacházející se na panelu nástrojů okna seznamu složek (zobrazíte jej pomocí položky Všechny složky - viz. obrázek níže). Ve složce Doručené nelze vytvořit podřízenou složku.

Podřízenou složku založíte v příslušné složce pomocí kontextové nabídky - položka Vytvořit složku.


Přesun složky
Uživatelsky vytvořené složky lze libovolně přesouvat v rámci seznamu složek v submenu Všechny složky tažením myši. Pro větší komfort a přehlednost je vhodné seznam složek trvale zobrazit.

Metoda přesunu složek pomocí tažení myši není funkční při přesunutí podřízené složky na stejnou úroveň jako je složka Doručená. V tomto případě postupujte podle následujícího návodu. 

Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přesunout (1.)
V kontextové nabídce zvolte Přesunout  (2.).

Jako cílovou složku zvolte root  '\' (3.)
 
 
Export složky
Zprávy jsou exportovány ve standardním formátu MBOX. Pro export složky zvolte z příslušnou položku z kontextové nabídky.

Pro použití ve Windows a Linuxu zvolte UNIX formát mbox.
 
MBOX soubor lze naimportovat do jiné schránky v Thunderbirdu pomocí rozšíření ImportExport Tools

Pozn. Přímý import do webmailu pomocí příslušného tlačítka hlavního panely nástrojů je vhodný jen pro jednotlivé zprávy ve formátu EML. U velkých mbox/pst exportů tento postup nedoporučujeme!
 

Vyprázdnění a mazání nebo přejmenování složky
U příslušné složky zobrazte kontextovou nabídkua zvolte odpovídající položku.

Při mazání složky, která je použitá ve filtrovacím pravidlu, se zobrazí následující upozornění.
Smazáním (přejmenováním) složky dojde i k odstranění (úpravě) příslušného pravidla. Smažete-li (nebo přejmenujete) složku z poštovního klienta, zůstane pravidlo aktivní. Toto zapříčiní nedoručitelnost zpráv, které vyhoví tomuto pravidlu!!!


Při vyprázdnění nebo smazání složky se emaily přesouvají do koše.
  • Dejte proto prosím pozor v případě, že máte aktivované vysypání koše při odhlášení (ve výchozím nastavení webmailu není aktivováno).
  • Pokud je schránka zaplněná, dojde k trvalému smazání emailů. V tom případě se zobrazí příslušné varování před smazáním.
  • obsahuje-li složka velké množství zpráv (desítky tisíc, GB), nemusí se automatické vyprázdnění podařit, zprávy se nepřesunou do koše a zůstanou označené ke smazání (přeškrtnuté)
Ve složce Koš a Spam lze pro vyprázdnění složky použít příslušný odkaz viditelný pouze tehdy, obsahuje-li složka emaily.