Správa složek

Kontextová nabídkaoblíbené složky | zjištění velikosti složkyvytvoření složky | přesun složkyexport složky | vyprázdnění a mazání složky
 
Kontextová nabídka
Správu složek lze provádět více způsoby, jejichž použití závisí pouze na vašich preferencích. Veškeré funkce jsou dostupné v kontextové nabídce, kterou zobrazíte následujícími způsoby:
 
1. klikněte pravým tlačítkem myši na složku
2. zobrazte menu  umístěním ukazatele myši nad složku
 
 
Oblíbené složky
Při prvním přihlášení do webmailu jsou mezi Oblíbenými zobrazené pouze systémové složky (Doručené, Koncepty, Odeslané, SPAM, Šablony, Koš). Ostatní složky, jsou dostupné v sekci Všechny složky.
Pokud nepoužíváte některé systémové složky, můžete je (s výjimkou složky Doručené) odstranit tažením myší na záhlaví Všechny složky (ikona se podbarví zeleně).
 
Podobným způsobem - přetažením složky z rozbalené sekce Všechny složky na záhlaví Schránka přidáte své složky mezi Oblíbené (a tedy vždy zobrazované).
 
Pro přidání a odebrání složek mezi oblíbené lze rovněž použít pravé tlačítko myši nebo příslušnou položku kontextové nabídky.
 
Oblíbené složky se v aktuální verzi řadí podle abecedy a podle velikosti prvního písmen. K seřazení po přidání dojde při novém přihlášení.
 
 
Zjištění velikosti složky
Webmail v aktuální verzi neumožňuje zobrazit přehled všech složek s jejich velikostmi. Pro zjištění velikosti složky zvolte z kontextové nabídky položku Exportovat složku.
 
 
Vytvoření složky
Složku na stejné úrovni jako Doručená vytvoříte kliknutím na tlačítko [+] nacházející se v záhlaví Schránka.
  • Ve složce Doručené nelze vytvořit podřízenou složku.
Podřízenou složku založíte pomocí pravého tlačítka myši nebo použijte příslušnou položku kontextové nabídky.
 
 
 
Přesun složky
Uživatelsky vytvořené složky lze libovolně přesouvat v rámci složek v sekci Všechny složky.
 
Nejjednodušší způsob je pomocí tažení myší (Tato metoda není aktuálně funkční při přesunutí podřízené složky na hlavní úroveň (stejná úroveň jako je složka Doručená)
Při použití kontextové nabídky zvolte položku Přesunout do [1.]
- V okně složek vyberte cílovou složku [2.].
- Místo výběru složky lze i vytvořit novou složku kliknutím na tlačítko + [3]
 
 
Export složky
Zprávy jsou exportovány ve standardním formátu MBOX. U větších složek je před exportem zobrazována i jejich velikost.
 
Pro export složky zvolte z příslušnou položku z kontextové nabídky.
Pro použití ve Windows a Linuxu zvolte Standardní unixová formát mbox.
 
MBOX soubor lze naimportovat do jiné schránky lze buď ve webmailu (pro import velkých objemů dat však není vhodný) nebo (lépe) v Thunderbirdu pomocí rozšíření ImportExport Tools.
 

Vyprázdnění a mazání složky
Zobrazte kontextovou nabídku kliknutím pravým tlačítkem myši na složku nebo pomocí menu , které vyvoláte umístěním ukazatele myši nad složku a zvolte příslušnou položku.
 
Při vyprázdnění nebo smazání složky e emaily přesouvají do koše.
  • Dejte proto prosím pozor v případě, že máte aktivované vysypání koše při odhlášení (ve výchozím nastavení webmailu není aktivováno).
  • Pokud je schránka zaplněná, dojde k trvalému smazání emailů. V tom případě se zobrazí příslušné varování před smazáním.
Ve složce Koš a Spam se pro vyprázdnění složky nachází na panelu nástrojů speciální tlačítko (viditelné pouze tehdy, obsahuje-li složka emaily).
Vyprazdnit slozku