Filtrování zpráv


Pomocí filtrů zajistíte automatické zpracování příchozích emailů podle zadaných podmínek.
 
V hlavním levém menu zvolte položku Filtry. 
Seznam filtru
V submenu se zobrazí seznam již vytvořených filtrů, které můžete upravovat nebo měnit jejich pozici (prioritu).
 

Přidání nového filtru
Pro přidání filtru klikněte v seznamu filtrů na tlačítko [+] nacházející se vedle nadpisu.
 
1. Zadejte název filtru.
 
2. Zvolte pravidlo.
- lze použít více podmínek; zpráva pak musí vyhovět všem těmto podmínkám
- pokud to není možné zvolit, nezáleží na velikosti zadávaných písmen
- nelze používat zástupné znaky (wildcards, *, ? ...) - místo toho použijte podmínku obsahuje
- nepoužívejte znaky s diakritikou (viz. Poznámky)
 
Příklad hlavičky emailu pro vysvětlení jednotlivých polí podmínky
hlavicka emailu - filtr
 • Od - v hlavičce emailu odpovídá řádku From
 • Předmět - odpovídá hlavičce Subject
 • Komu - odpovídá hlavičce To
 • Kopie - odpovídá hlavičce Cc
 • Header (hlavička) - odpovídá LIBOVOLNÉMU textu v hlavičce emailu
 • Tělo zprávy
 • Velikost
3. Nastavte akci, která se provede, jestliže zpráva vyhoví podmínce
 • Přesunout do složky (v seznamu vyberte požadovanou složku – viz. Poznámky)
 • Smazat - odesílateli se nevrátí žádné chybové hlášení
 • Přeposlat na - uveďte jednu adresu, na kterou bude email přeposlán (alternativně zvolte, zda má být ponechána kopie ve schránce)
 • Odmítnout - odesílatel obdrží chybové hlášení, že nebylo možné doručit email
4. Uložte filtr kliknutím na tlačítko Nový filtr.
 
 
Priority filtru
Pokud zpráva vyhoví podmínce filtru, budou další filtry použité tehdy, umožní-li to akce předchozího filtru
- přeposlání s uložením kopie ve schránce: následující filtr se zpracovává
- přeposlání bez ponechání kopie ve schránce: následující filtry se nebudou zpracovávat
- přesunutí do jiné složky: následující filtry se nebudou zpracovávat
- odmítnutí, smazání: následující filtry se nebudou zpracovávat
 

Vytvoření filtru ze zprávy
Otevřete zprávu, kterou chcete začít zpracovávat filtry a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Dalsi a z nabídky vyberte položku Vytvořit filtr ze zprávy. 
 
Také můžete na zprávu kliknout pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat Vytvořit ze zprávy > Filtr.
 
Funkce doplní pole Od, Komu a Předmět. 
 
Upravte pravidlo podle potřeb, nastavte akci a filtr uložte.
 

 
Změny filtru
V seznamu filtrů klikněte na příslušný filtr nebo na nabídku akcí (zobrazí se po umístění myši nad filtr). V seznamu jsou k dispozici tyto akce:
Upravy filtru        
 
Změnu priority (pořadí) proveďte buď pomocí menu akcí filtru anebo (ještě lépe) tažením myší.
 

Příklady
1. Přeposílání všech emailů

Při přesměrovávání emailů, jejichž odesílatel používá SPF záznam (Přesměrování zpráv a SPF), na poštovní server, kde dochází k jeho kontrole, mohou být emaily příjemcem odmítané. Důvodem je neaktivované přepisování obálkové adresy odesílatele při přesměrování. Řešením je buď u přeposílání aktivovat přepisování obálkové adresy odesílatele nebo nastavit následující filtr (do pole Od napište @).


a) Nastavte pravidlo (můžete vyplnit více polí) a pokračujte tlačítkem Následující.

b) Na další stránce formuláře zvolte akci, která má být provedena, pokud zpráva vyhoví pravidlu.

Filtr uložte kliknutím na tlačítko Uložit.
 
 
2. Odmítání/mazání emailů s konkrétní příponou
Přestože podmínka filtru neumožňuje zpracovávat názvy příloh, je možné odmítat emaily obsahující určitý mimetype (video/avi, video/msvideo, video/mp4 apod.)
 
a) Nastavte pravidlo (můžete vyplnit více polí) a pokračujte tlačítkem Následující.
 • Mějte prosím na paměti, že filtr odpovídá řetězci typickému pro přílohu emailu. Pokud odesílatel napíše v emailu přesně tento řetězec, vyhoví email filtru i když neobsahuje video.
 • Konkrétní seznam typů přípon použitelných v podmínce filtru jsou uvedené např. na https://www.sitepoint.com/mime-types-complete-list/
 

b) Na další stránce formuláře zvolte akci, která má být provedena, pokud zpráva vyhoví pravidlu.

 
Filtr uložte kliknutím na tlačítko Uložit.
 

Poznámky k funkčnosti

1. Nastavené filtry se nepoužijí v následujících případech
 • v nastavení antispamu je použita volba Doručit do složky SPAM. Tento stav je způsoben tím, že antispamový filtr je použit před uživatelskými filtry.
 • schránka má nastaveno přesměrování  bez zanechání kopie na serveru - zpráva není do schránky doručena, nepoužijí se tedy ani filtry.

2. Znaky s diakritikou
Slova obsahující znaky s diakritikou (nebo celá zpráva) bývají většinou často zakódované. Pouhé uvedení textu viditelného v náhledovém okně nezajistí, že email vyhoví podmínkám filtru, který momentálně obsah nedekóduje.
 • Předmět Vybaveni buďte dosti a cestujte bez starostí! 15 TOP produktů na cesty může být v hlavičce emailu uveden např. takto:
  Vybaveni_bu=C4=8Fte_dosti_a_cestujte_bez_starost=C3=AD!_15_TOP_produkt=C5=AF_na_cesty
 • Pro korektní filtrování je tedy potřeba zobrazit zdrojový kód: uložte zprávu na disk – položka Exportovat v menu Další na panelu nástrojů a otevřete ji v Poznámkovém bloku nebo podobném programu

3. Změny složky
Pokud je nastaveno filtrování zpráv do složek, je po přejmenování nebo smazání složky MIMO webmail (např. přes IMAP poštovního klienta) nutné filtr upravit nebo smazat. K automatické úpravě (nebo zobrazení informace) dochází pouze při úpravách ve webmailu.