Úpravy emailových schránek


Úprava nastavení schránky
Pro úpravy nastavení emailové schránky se přihlaste do webmailu pomocí účtu postmaster nebo jiného privilegovaného účtu (Správa přístupu).
 
V horním menu klikněte na tlačítko pro odhlášení a z nabídky zvolte položku Administrace.
Pristup do administrace
 
V levém hlavním menu zvolte položku Schránky  a kliknutím na požadovanou schránku zobrazíte její vlastnosti, které můžete upravovat.
 
Na stránce se nachází několik záložek, které umožňují nastavit vlastnosti schránky tak, jak to znáte z nastavení běžné schránky.
Upravy schranky
Základní nastavení
- zobrazení informací o zaplnění schránky
- změna popisu schránky
- dočasná deaktivace schránky
 
Heslo - pro změnu nepotřebujete znát původní heslo
 
Pokročilá nastavení
- přesměrování na max. 5 schránek (včetně možnosti přepisování obálkové adresy odesílatele)
- mazání zpráv (zkontrolujte tuto volbu, pokud emaily nejsou doručované do schránky)
- automatická odpověď
- posílání notifikací o příchozích zprávách na jinou schránku
 
Antispam, Whitelist a Blacklist
Tyto sekce obsahují stejné možnosti nastavení jako u uživatelské části webmailu.
 
Změny provedené na stránce uložte kliknutím na tlačítko Uložit (jeho název se mění podle toho, v jaké sekci se nacházíte)
 
 
Export schránek
V seznamu vyberte požadované schránky a klikněte na tlačítko Export nacházející se pod seznamem.
 
Emailové adresy jsou vyexportované do formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami).
 
Exportuje se název, popis schránky, využité místo, kvóta schránky, informace o tom zda je zapnuto přesměrování či automatická odpověď, nastavení antispamu včetně počtu adres v blacklistu a whitelistu
 
 
Zrušení schránky
Jednotlivé schránky můžete smazat při jejich úpravách pomocí tlačítka Smazat umístěném v pravém horním rohu okna.
 
Při hromadném mazání schránek nejprve vyberte požadované schránky a klikněte na tlačítko Smazat nacházející se pod seznamem.