Psaní a odpovídání z připojených účtů

Připojením schránky získáváte automaticky možnost použít adresu připojeného účtu jako adresu odesílatele.
 
Při psaní zprávy klikněte na šipku za adresou odesílatele (1.) (přítomnost dalších adres je indikovaná právě touto šipkou za adresou) a ze seznamu vyberte požadovanou adresu (2.).
Vyber odesilatele
 
Při odpovědi nebo přeposlání emailu se adresa odesílatele použije automaticky podle toho, v jaké schránce se nacházíte.
 
Poznámka:  Emaily odeslané s použitím identity připojeného účtu se ukládají do odeslané pošty hlavní schránky (u vzdálených účtů není možné zjistit, jaká složka se používá pro ukládání odeslaných emailů; u POP3 účtu se vůbec emaily na serveru neukládají).