Přizpůsobení vzhledu a nastavení webmailu

Většinu užitečných úprav lze provést v Nastavení webmailu
 

1. Změna barevného vzhledu webmailu 
Menu Nastavení > Webmail > Obecné.
 Zmena vzhledu
Provedené změny se použijí po kliknutí na tlačítko OK.


2. Změna vzhledu levého menu 
Klikněte v levém horním rohu na první ikonu.
Výsledkem bude zobrazení ikon, které se po najetí myší dočasně rozbalí.


3. Nastavení počtu zpráv (položek) na stránku 
Počet zpráv (položek) na stránku lze nastavit pro Zprávy, Soubory, Úkoly a  Poznámky.

Přejděte na konec stránky a v rozbalovacím seznamu vyberte požadovanou hodnotu.

4. Zobrazování úryvků zpráv
Úryvky zpráv jsou krátké náhledy zobrazované v seznamu zpráv
 

Menu Nastavení > Webmail > Zprávy


5. Kompaktní zobrazení seznamu zpráv
Menu Nastavení > Webmail > Zprávy

standardní výška řádku

kompaktní zobrazení