Používání Dropboxu ve webmailu

Po připojení účtu můžete přidávat, odesílat, mazat soubory, organizovat je do složek podobným způsobem, jako u kterékoliv jiné položky webového úložiště.
 
Nahrání souboru
Soubor nahrajete do Dropboxu několika způsoby
 
1. Pomocí tlačítka panelu nástrojů.
otevřete složku, do které chcete soubor nahrát a klikněte na tlačítko Nahrát soubor
 
 
2. Přetažením souboru do okna
Otevřete složku, do které chcete soubor nahrát a složku obsahující požadovaný soubor,
 
přetáhněte tažením myši soubor do okna.
 
 
3. Uložení přílohy zprávy
Zobrazte zprávu a kliknete na přílohu pravým tlačítkem myši,
 
z nabídky pak zvolte Uložit do Dropboxu.
Příloha se uloží do složky Webmail.
 
 
Odeslání souboru emailem
Vyberte požadované soubory a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko . Soubory se příloží k nové zprávě. Alternativně můžete na soubory kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit položku Odeslat.
 
Soubory budou přiložené k novému emailu. V závislosti na velikosti přiložených souborů se přiloží soubor nebo odkaz ke stažení.
 
Postup je stejný jako při  posílání velkých příloh.
 
 
Prohlížení souborů
Rychlý náhled obrázku získáte kliknutím levým tlačítkem myši na soubor. Náhled (spolu s podrobnostmi o souboru) se zobrazí v náhledovém okně.
 
Obrázek (textový soubor) zobrazíte v integrovaném prohlížeči webmailu kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou položky Zobrazit.  Pro přechod na další soubor použijte šipky, okno prohlížeče lze zavřít klávesou [Esc]
Pro zobrazení PDF dokumentu v integrovaném prohlížeči je třeba mít v prohlížeči nainstalovaný příslušný plugin.
 
 
Přesun souboru do složky
Označte požadované soubory (1.) a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Přesun  (2.)
 
vyberte složku (3), do které chcete soubor přesunout a potvrďte OK (4).
 
 
Stažení souboru na disk
Vyberte požadovaný soubor a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko . Alternativně můžete na soubor kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit položku Stáhnout.
 
V závislosti na typu souboru a nastavení prohlížeče se soubor zobrazí nebo bude nabídnuto jeho uložení.
 
V současné verzi webmailu je možné stáhnout pouze jeden soubor.
 
 
Smazání souboru
Vyberte požadované soubory a na panelu nástrojů klikněte tlačítko