iPhone (iPad) Mail


iPhone a iPad obsahují nativního emailového klienta, který umožňuje nastavit POP3 nebo IMAP účet pro přijímání pošty. Používání POP3 účtu na mobilních zařízeních je obecně méně výhodnější, proto v tomto článku popisujeme nastavení IMAP účtu. Průvodce odpovídá verzi iOS 15 a vyšší.

Automatické přidání účtu pomocí konfiguračního profilu 
Nejsnadnější způsob přidání účtu je stažení konfiguračního profilu ve webmailu.

Přihlašte se do webmailu pomocí účtu, který budete přidávat a přejděte do Nastavení > Mobilní klienti a zvolte protokol.

Vyfotografujte QR kód a dále postupujte podle pokynů. 

Potřebujete-li poradit nebo další informace, zobrazte podrobný návod.


Ruční nastavení
Ačkoliv konfigurační profil (viz výše) umožňuje přidat do iPhone mailový účet bez nutnosti znát všechny nezbytné údaje, neumožňuje ovlivnit měkterá nastavení.

Přejděte do Nastavení vyberte Účty a hesla (ve starší verzi iOS jde o Pošta, kontakty, kalendáře)
 
Zvolte Přidat účet.

      
Na následující stránce vyberte na konci seznamu položku Jiný.
 
Na následující stránce tapněte na Přidat poštovní účet. Dojde ke spuštění průvodce, který Vás povede nastavením účtu.
 
Zadejte emailovou adresu a heslo
- Emailová adresa musí být stejná nebo alias domény, kterou později použijete v nastavení smtp serveru.
 
Typ účtu ponechte předvolený IMAP
 
Pro konfiguraci pošty použijte následující údaje.
 
Nakonec zvolte aplikace, které budete s účtem používat a změny uložte.
 
 
Kontrola nastavení
Kontrolu nastavení účtu provedeme tapnutím na příslušný účet.
 
Ověřte základní údaje o účtu (zobrazované jméno a emailová adresa - ta musí být stejná jako adresa použitá pro autentizaci SMTP serveru) a server příchozí pošty.
 
SMTP server prověříme v sekci Server odchozí pošty. Tapněte na položku SMTP a ujistěte se, že jako primární server je zvolen smtp.forpsi.com.
 
Aktuální konfiguraci smtp serveru zobrazíme tapnutím - funkční hodnoty jsou na následujícím obrázku.
- alternativně lze použít port 587, nebo kombinaci SSL a port 465
 
Nyní se vrátíme na přehled účtu a dokončíme kontrolu tapnutím na položku Ostatní.
- zkontrolujte nastavení IMAP složek
- případně doplňte předponu cesty IMAP - INBOX (dle posledních testů není bezpodmínečně nutná)
 
Po kontrole se vraťte zpět na účet (< Účet) a ukončete průvodce pomocí tlačítka Hotovo.