Softaculous - správa instalovaných aplikací a jejich zálohy

Podrobný přehled již instalovaných aplikací najdete v Softaculous rozhraní po rozkliknutí ikony Všechny instalace  v pravém horním menu.
 
 
U každé instalace se zobrazují detaily s jejím názvem, typem, správcem, časem instalace a nabízí se také odkazy na jejich úpravy či vytváření záloh. Zálohováno je pouze nastavení konkrétní aplikace, zálohy neobsahují data nahraná v databázi.
Informace o už vytvořených zálohách najdete pod ikonou Zálohy a obnova  (v pravém horním menu).
 
U každého souboru je kromě detailů o velikosti a podobně také možnost jeho obnovy či zrušení.