Nový emailový účet vytvoříte přes menu Nástroje --> Účty, případně tlačítko Nový účet
 
 
 
Zvolíte Pošta --> Jiné a kliknete na Další.
 
 
Zadejte vaši emailovou adresu a klikněte na Další.
 
 
Jako příchozí server zadejte pop3.forpsi.com, jako uživatelské jméno celou vaši emailovou adresu. Klikněte na Další.
 
 
Jako server odchozí pošty zadejte smtp.forpsi.com, jako uživatelské jméno ponechte celou vaši emailovou adresu.
 
 
Pokud test nastavení proběhne v pořádku, klikněte na Další.
 
 
Zadejte vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat příjemcům vašich emailů. Klikněte na Další.
 
 
Vyberte si umístění složek účtu a klikněte na Dokončit.
 
 
Ještě zbývá nastavit zabezpečené spojení. Vyberte znovu menu Nástroje --> Účty, karta SMTP. Zadejte Port 587 a Vynutit použití SSL/TLS.
 
 
Vyberte kartu POP3, zadejte Port 110 a Vynutit použití SSL/TLS. Vyberte, zda se mají na serveru ponechávat kopie stažených zpráv, případně jak dlouho. Klikněte na tlačítko OK.
 
 
Tímto je nastavení účtu hotové.