Omezení přístupu ke vzdálené ploše (RDP)

Omezení přístupu ke vzdálené ploše
U virtuálních a dedikovaných serverů doporučujeme omezit přístup ke vzdálené ploše (RDP) jen na vybrané IP adresy popř. rozsah IP adres. Toto omezení můžete nastavit na serveru pomocí Windows Firewall.
 
Úprava pravidel ve Windows Firewall
 
  1. Připojte se na server pomocí vzdálené plochy (RDP).
  2. Spusťte Windows Firewall with Advanced Security
  3. Klikněte na Inbound Rules v levém panelu.
  4. Vyhledejte pravidla "Remote Desktop".
  5. Klikněte na pravidlo pravým tlačítkem myši, vyberte Properties a přepněte se na záložku Scope.
Zde můžete nastavit vaše IP adresy popř. celý rozsah IP adres, na které bude přístup ke vzdálené ploše omezen.
 
POZOR!
Uvedením chybné IP adresy nebo při její změně dojde k zablokování přístupu na server pomocí vzdálené plochy.
 
Omezení přístupu k RDP