Správa složek


Správa složek v Souborech webmailu je stejná jako u zpráv.

Kontextová nabídka
Správu složek lze provádět více způsoby, jejichž použití závisí pouze na vašich preferencích. Veškeré funkce jsou dostupné v kontextové nabídce, kterou zobrazíte následujícími způsoby:
 
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku
2. Umístěte ukazatel myši nad složku - zobrazí se tlačítko
Funkce, které jsou neaktivní (zašedlé), nelze u složky použít. Jde např. o přejmenování a mazání systémových složek nebo v vytvoření podřízené složky v doručené poště.


Oblíbené složky
Oblíbené složky jsou ty složky, které se zobrazují ve webmailu v levém menu pod položkou Moje soubory. Při prvním přihlášení do webmailu zobrazené pouze systémové složky (Odeslané přílohy, Dokumenty, Obrázky, Hudba, Videa a Koš). Ostatní složky jsou dostupné po kliknutí na Všechny složky (1.).

Složku přidáme do oblíbených pomocí kontextové nabídky (viz. předchozí odstavec) - v nabídce zvolte položku Přidat k oblíbeným (3.).
Pro odebrání jednoduše zvolte v kontextové nabídce příslušné oblíbené složky položku Odebrat z oblíbených.


Vytvoření složky
Složku na stejné úrovni jako Doručená vytvoříte kliknutím na tlačítko [+] nacházející se na panelu nástrojů okna seznamu složek (zobrazíte jej pomocí položky Všechny složky - viz. obrázek níže). Ve složce Moje soubory nelze vytvořit podřízenou složku.

Podřízenou složku založíte v příslušné složce pomocí kontextové nabídky - položka Vytvořit složku.


Přesun složky
1. Uživatelsky vytvořené složky lze libovolně přesouvat v rámci seznamu složek v submenu Všechny složky tažením myši. Pro větší komfort a přehlednost je vhodné seznam složek trvale zobrazit.

Potřebujete-li přesunout jakoukoliv podřízenou složku na stejnou úroveň jako je složka Moje soubory, přetáhněte ji v submenu na položku VŠECHNY SLOŽKY.

2. Kromě tažení myší lze použít i kontextovou nabídku

Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přesunout (1.)

V kontextové nabídce zvolte Přesunout  (2.).

Jako cílovou složku zvolte cílovou složku (3.)
 
 
Vyprázdnění a mazání nebo přejmenování složky
U příslušné složky zobrazte kontextovou nabídkua zvolte odpovídající položku.