Správa složek


Správa složek a souborů v Dokumentech je stejná jako u emailů. Veškeré funkce jsou dostupné v kontextové nabídce a často používané složky lze nastavit jako Oblíbené.
 
Kontextová nabídka
Správu složek lze provádět více způsoby, jejichž použití závisí pouze na vašich preferencích. Veškeré funkce jsou dostupné v kontextové nabídce, kterou zobrazíte následujícími způsoby:
 
1. klikněte pravým tlačítkem myši na složku
2. zobrazte menu  umístěním ukazatele myši nad složku
 
 
Oblíbené složky
Při prvním přihlášení do webmailu jsou mezi Oblíbenými zobrazené pouze systémové složky (Hlavní adresář, Správa příloh, Dokumenty, Obrázky, Hudba, Videa a Koš). Ostatní složky, jsou dostupné v sekci Všechny složky.
Pokud nepoužíváte některé systémové složky, můžete je (s výjimkou složky Hlavní adresář) odstranit tažením myší na záhlaví Všechny složky (ikona se podbarví zeleně).
 
Podobným způsobem - přetažením složky z rozbalené sekce Všechny složky na záhlaví Schránka přidáte své složky mezi Oblíbené (a tedy vždy zobrazované).
 
Pro přidání a odebrání složek mezi oblíbené lze rovněž použít pravé tlačítko myši nebo příslušnou položku kontextové nabídky.
 
Oblíbené složky se v aktuální verzi řadí podle abecedy a podle velikosti prvního písmen. K seřazení po přidání dojde při novém přihlášení.
 
 
Vytvoření složky
Složku na stejné úrovni jako Doručená vytvoříte kliknutím na tlačítko [+] nacházející se v záhlaví Schránka.
 
Podřízenou složku založíte pomocí pravého tlačítka myši nebo použijte příslušnou položku kontextové nabídky.
 
 
Přesun složky
Uživatelsky vytvořené složky lze libovolně přesouvat v rámci složek v sekci Všechny složky.
 
Nejjednodušší způsob je pomocí tažení myší (Tato metoda není aktuálně funkční při přesunutí podřízené složky na hlavní úroveň (stejná úroveň jako je složka Hlavní adresář)

Při použití kontextové nabídky zvolte položku Přesunout složku [1.]
- V okně složek vyberte cílovou složku [2.]
- Místo výběru složky lze i vytvořit novou složku kliknutím na tlačítko + [3]
 

Vyprázdnění a mazání složky
Zobrazte kontextovou nabídku kliknutím pravým tlačítkem myši na složku nebo pomocí menu , které vyvoláte umístěním ukazatele myši nad složku a zvolte příslušnou položku.
 
Při vyprázdnění nebo smazání složky e emaily přesouvají do koše.