Sdílení souborů a složek


Soubory nahrané do dokumentů webmailu lze sdílet dvěma způsoby:
  • sdílením složky, ve které so soubor nachází, mezi uživateli domény v rámci webmailu
  • prostřednictvím odkazu na konkrétní soubor
 
Sdílení složky
V seznamu složek na požadovanou složku pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Sdílet.
Můžete také použít kontextovou nabídku nebo kliknout na tlačítko  a zvolit odkaz Sdílet.
 
Ve formuláři nastavení sdílení můžete postupně kalendář sdílet s dalšími uživateli takto:
- do pole uživatel zadejte emailovou adresu bez domény,
- zvolte požadované oprávnění (zobrazovat detaily, měnit),
- klikněte na tlačítko Přidat (takto lze přidat více uživatelů),
 
Nastavení sdílení ukončete kliknutím na tlačítko Zavřít.
 
 
Získání veřejného odkazu na soubor
Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Vlastnosti. 
Zaškrtněte Veřejný odkaz a odkaz zkopírujte do schránky pro pozdější vložení do emailu nebo odeslání jiným způsobem.
 
Odkaz bude aktivní po kliknutí na tlačítko OK.
 
 
Odeslání odkazu na soubor(y) emailem
Vyberete požadované soubory a na panelu nástrojů použijte tlačítko  . Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolit položku Odeslat.
 
Soubory budou přiložené k novému emailu. V závislosti na velikosti přiložených souborů se přiloží soubor nebo odkaz ke stažení.
 
Postup je stejný jako při  posílání velkých příloh.
 
 
Úpravy sdílení
Pokud potřebujete upravit oprávnění, odeberte nejprve příslušnou adresu ze seznamu a poté ji znovu přidejte s požadovaným oprávněním.
 
 
Zrušení sdílení
Pro odstranění konkrétní schránky klikněte na konci řádku na odkaz Smazat
 
Pro zrušení sdílení složky odstraňte ze seznamu všechny uživatele. Sdílení se pak automaticky zruší.