Rozdíl mezi protokoly POP3 a IMAP

Oba dva protokoly shodně slouží pro přístup k obsahu poštovní schránky. 
 
POP3 (Post Office Protokol)
Je internetový protokol sloužící pro stahování zpráv ze schránky na serveru do lokálního poštovního klienta. Stahují se všechny zprávy ze složky pro doručenou poštu. V poštovním klientovi lze nastavit, aby se stahovaly buď pouze hlavičky (toto umožňuje označit zprávy po jejich prohlédnutí buď ke stažení obsahu nebo rovnou smazání) nebo celé zprávy. Po stažení mohou být zprávy v závislosti na nastavení poštovního klienta buď ponechané na serveru, nebo mazané po X dnech od stažení (pozor, nikoliv od doručení), nebo mazané až poté, co jsou odstraněné z koše. POP3 protokol neumožňuje plnohodnotnou práci se zprávami z více zařízení.
 
Výhody
 • pro práci se staženými zprávami není nutné připojení k Internetu
 • pokud jsou zprávy mazané okamžitě po stažení, nemůže dojít k zaplnění schránky
 • při nastaveném ponechání na serveru (i po určitou dobu) nejsou zprávy, které (i omylem) smažete v  Doručené poště, odstraněné ze schránky na serveru
   
Nevýhody
 • stažené zprávy jsou k dispozici pouze pro jednoho poštovního klienta; nevhodně nastavený klient maže po stažení zprávy ze serveru, takže pak jsou nedostupné pro další (např. IMAP) klienty
 • poštovní klient pracuje pouze s doručenou poštou, odeslané emaily (nebo emaily přesunuté do jiných složek) se do schránky na server neuloží
 • v závislosti na frekvenci kontroly nové pošty mohou být zprávy do poštovního klienta stažené (z pohledu uživatele "doručené") se zpožděním
 • při ponechávání zpráv na serveru a přístupu z více poštovních klientů se mezi nimi nepředávají informace o stavu zprávy (přečteno/nepřečteno)
 • při poškození datového souboru, havárii disku, odcizení počítače o zprávy přijdete (doporučujeme tedy zálohovat data emailového klienta)
 
IMAP (Internet Message Access Protocol)
Na rozdíl od POP3 protokolu zobrazuje IMAP klient přesně to, co se nachází ve schránce na serveru (obsah - zprávy, struktura složek - se zrcadlí). Protokol umožňuje provádět operace přímo na serveru (přesouvání zpráv do jiné složky, mazání zpráv). Umožňuje rovněž přidávat ke zprávám informace o stavu zprávy (přečteno/nepřečteno/smazáno) a synchronizovat je mezi různými poštovními klienty. Rovněž umožňuje získávat podrobné informace o schránce (volné místo ve schránce) a hledat zprávy bez nutnosti jejich stažení. Jednoznačně je tedy vhodný pro použití v mobilních klientech nebo v případech, kdy s jednou schránkou pracuje víc uživatelů nebo je používání více různých poštovních klientů. 
 
Výhody
 • umožňuje přístup z více zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, pracovní stanice)
 • zprávy odeslané z jednoho poštovního klienta jsou dostupné i v jiném poštovním klientovi
 • nové zprávy jsou většinou oznamované okamžitě po jejich doručení do schránky
 • zprávy přečtené na jednom zařízení jsou přečtené i v dalších poštovních klientech
 • při poškození datového souboru, havárii disku, odcizení počítače (mobilu...) se zprávy stále nacházejí ve schránce na serveru
Nevýhody
 • pro aktivní práci se staženými zprávami je nutné mít připojení k Internetu
 • smazání zprávy v poštovním klientu se projeví na všech dalších zařízeních a ve schránce na serveru (při pročištění schránky tak může dojít ke ztrátě všech emailů dané složky)
 • při doručování a odesílání velkých zpráv může dojít k zaplnění schránky
 
Z pohledu ušetření místa ve schránce je užitečné si uvědomit, že emailové protokoly nebyly primárně navržené pro odesílání velkých zpráv (zpráv s velkými přílohami). Zpráva s 10MB přílohou bude mít vlivem jejího zpracování v průběhu odeslání větší velikost. Vhodnější je poslat odkaz na soubor uložený v datovém úložišti.