TypeApp a BlueMail

Uživatelské rozhraní obou programů je prakticky stejné, pro přidání emailového účtu tedy postupujte podle níže uvedeného návodu.
 
Běžným způsobem přejděte na formulář pro přidání emailového účtu. 
  • účty a synchronizace ze systémové nabídky
  • správa účtů v mailovém klientovi
Zvolte Přidat další účet, 
 
ze seznamu dostupných účtů vyberte poslední položku Other Email.
 
Na další stránce zadejte přístupové údaje ke schránce (název a heslo) a odškrtněte volbu Automaticky.
 
Zvolte typ účtu - IMAP.
 
U serveru příchozí pošty doplňte následující hodnoty:

- server: imap.forpsi.com
 - zabezpečení: SSL/TLS
 - ověřování: PLAIN
 - port : 993
 
Pokračujte nastavení odesílání - smtp server.
- server: smtp.forpsi.com
 - zabezpečení: SSL/TLS
 - ověřování: PLAIN
 - port : 465
 
Tím je konfigurace účtu hotová. Nakonec zvolte vhodný název, který se bude zobrazovat v přehledu schránek a nastavte způsob kontroly pošty tak, jak Vám vyhovuje.
 
Mapování IMAP složek probíhá automaticky následujícím způsobem:
- koncepty: Drafts
 - nevyžádaná pošta:  Spam
 - šablony: Templates
 - odeslaná pošta: Sent Items
 - odstraněná pošta: Trash
 
Pro kontrolu nebo provedení případných změn (toto příliš nedoporučujeme, protože pak se nebudou emaily odeslané z mobilního zařízení ukládat do stejné složky jako emaily odeslané z webmailu či jiných poštovních klientů) můžete v aplikaci zobrazit nastavení mapování: Více [...] > Správa nastavení účtu - zvolte příslušný emailový účet > Správa složky > Přiřazení složek 
 
 

Poznámka
Český překlad aplikace může být místy poněkud matoucí (09.2017)