Microsoft Outlook 2016, 2019, 365


Přidání nového účtu začněte kliknutím na menu Soubor a poté na tlačítko Přidat účet.
 
Přístupové údaje budeme zadávat ručně, takže zadejte svojí emailovou adresu a klikněte na nabídku Upřesnit možnosti
Zaškrtněte položku Umožnit mi ručně si nastavit účet.
 
Zvolte typ účtu IMAP.
 
Nyní zadejte informace o serverech:
- server příchozí pošty: imap.forpsi.com (port 993)
- server pro odchozí pošty: smtp.forpsi.com (port 465)
- v obou případech důrazně doporučujeme zabezpečené spojení (SSL/TLS)
 
Po kliknutí na tlačítko Připojit  se zobrazí výzva k zadání hesla. Pokud se nezobrazí, postupujte podle bodů pod obrázkem.
- zkontrolujte, zda používáte poslední verzi Office (zkontrolujte aktualizace)
- ověřte, zda jsou zadané správné adresy serverů (mezery na konci...)
- změňte porty z 993 -> 143 a 465 -> 587 nebo 465 -> 25 (zabezpečení (STARTTLS)
- pomocí příkazu telnet ověřte, zda se můžete spojit s poštovními servery
- dočasně vypněte antivirový program (nebo jiný, který by mohl kontrolovat poštu či blokovat připojení)
 
Pokud ani jedna možnost nevede k úspěšnému přidání účtu, doporučujeme Vám kontaktovat podporu Microsoftu.
 
Po zadání hesla dojde ke kontrole správnosti zadaných údajů odesláním testovací zprávy. Průvodce dokončete kliknutím na tlačítko OK.
 
 
Po úspěšném přidání emailového účtu ještě doplníme a zkontrolujeme nastavení.
 
Stejným způsobem jakým jste přidávali nový účet přejdeme na jeho nastavení. 
- zvolte účet, který budete upravovat (1.),
- klikněte na tlačítko Nastavení účtu (2.),
- z nabídky vyberte položku nastavení účtu... (3.)
 
Vlastnosti emailového účtu zobrazíte kliknutím na tlačítko Změnit.
 
V okně Nastavení účtu POP3 a IMAP klikněte na tlačítko Další nastavení.
 
Na kartě Server pro odchozí poštu ověřte, že je nastaveno SMTP server vyžaduje autentizaci a je vybrána volba Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty
 
Na kartě Upřesnit pak doplňte následující volby:
  • Doplňte cesta ke kořenové složce: INBOX - !!!chybějící cesta může negativně ovlivnit synchronizaci zpráv nebo nově vytvořených složek!!!
  • Můžete rovněž zkontrolovat nastavení IMAP a SMTP serverů - doporučujeme používat pouze šifrované spojení.
Pokud chcete ukládat odeslané emaily na serveru, ponechte zaškrtávátko Neukládat kopie odeslaných položek nezaškrtnuté. V tomto případě je vhodné zkontrolovat, zda je v nastavení Soubor > Možnosti > Pošta zaškrtnuta volba Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta.
 
Okno nastavení ukončete kliknutím na tlačítko OK. Vrátíte se zpět na okno Nastavení e-mailu sítě Internet, kde pouze klikněte na tlačítko Další. Outlook otestuje přihlášení k IMAP serveru a odešle zkušební zprávu. Pokud je vše v pořádku, stačí pouze kliknout na tlačítko Zavřít 
 
 
Nastavení IMAP účtu v případě, že se již v Outlooku nachází Gmail účet
V návodech na nastavení IMAP účtu doporučuje Google vypnout ukládání odeslané pošty v Outlooku 2013 (https://support.google.com/mail/answer/78892?hl=cs)
 
Toto nastavení způsobí neukládání odeslaných emailů pro všechny účty Outlooku (bez ohledu na to, zda je v nastavení konkrétního účtu ukládání zapnuto)
 
Pokud mají být odeslané emaily ukládány do složky Sent Items, je potřeba zapnout ukládání v nastavení Outlooku (Soubor > Možnosti > Pošta)
globalni nastaveni ukladani
 

Nastavení speciálních složek
Outlook 2016 neumožňuje ručně upravovat speciální složky (Odeslaná pošta, Koncepty, Koš) tak, jak to bylo běžné v předchozích verzích. Při prvním přihlášení dojde k jejich automatickému namapování následujícím způsobem.
  • Sent Items - Odeslaná pošta
  • Drafts - Koncepty
  • Nevyžádaná pošta - Spam
  • Trash - Koš
Toto nastavení zajišťuje, že odeslaná pošta, koncepty i smazaná pošta budou při používání různých poštovních klientů i webmailu ukládány do stejných složek.
 
 
Odebírání nově vytvořených IMAP složek
Pokud vytvoříte novou složku např. v rozhraní webmail.forpsi.com, je vhodné přihlásit v Outlooku její odebírání.
 
Klikněte v levém seznamu na libovolnou složku účtu pravým tlačítkem myši a vyberte Složky IMAP ...
 
V okně Složky serveru IMAP klikněte na tlačítko Dotaz (1.).
Zobrazí se seznam přihlášených a nepřihlášených složek (2.).
 
Vyberte levým tlačítkem myši složky, které chcete v Outlooku zobrazovat (odebírat) a poté klikněte na tlačítko Přihlásit odběr (3.)