Řešení problémů s emailovým účtem u Outlooku 2016 a novějších verzí


Outlook 2016 (Office 365) má nového průvodce pro přidání účtu, který v maximální míře používá automatickou detekci a u něhož lze zadat vlastní hodnoty serverů obtížněji.
 
Ukončete Outlook a v Ovládacích panelech spusťte program Mail (Microsoft Outlook 365) nebo Pošta (32bitové)
 
V okně Nastavení pošty klikněte na tlačítko Emailové účty (otevře se standardní okno správy účtů dostupné i přímo z Outlooku)
 
1. Úprava existujícího účtu
V seznamu přidaných účtů zvolte účet, jehož nastavení chcete změnit a klikněte na tlačítko Změnit.
Při změnách účtu pokračujte standardním způsobem známým z předchozích verzí Outlooku.
 
 
2. Přidání nového účtu
V okně nastavení účtu klikněte na tlačítko Nový.
 
Přeskočte automatické nastavení a zaškrtněte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru.
Klikněte na tlačítko Další.
 
Na další obrazovce ponechte zaškrtnutou volbu POP or IMAP a pouze klikněte na tlačítko Další.
 
Na kartě Nastavení e-mailu sítě Internet zadejte informace o serverech:

- typ účtu: IMAP,
- server příchozí pošty: imap.forpsi.com.
- server pro odchozí pošty: smtp.forpsi.com
-
uživatelské jméno: Vaše emailová adresa
 
Po vyplnění těchto údajů pokračujte kliknutím na tlačítko Další nastavení...  Zde nastavíme autorizaci k smtp serveru a další nastavení.

Na kartě Server pro odchozí poštu nastavte, že SMTP server vyžaduje autentizaci a vyberte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.


Na kartě Upřesnit nastavte následující volby

- zabezpečené připojení  - typ šifrovaného spojení SSL
- IMAP port 993
- SMTP port 465

- cesta ke kořenové složce:  INBOX
 
Pokud chcete ukládat odeslané emaily na serveru, ponechte zaškrtávátko 'Neukládat kopie odeslaných položek' nezaškrtnuté. V tomto případě je vhodné zkontrolovat, zda je v nastavení Soubor > Možnosti > Pošta zaškrtnuta volba 'Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta'.
 
Okno nastavení ukončete kliknutím na tlačítko OK.

Vrátíte se zpět na Nastavení e-mailu sítě Internet, kde pouze klikněte na tlačítko Další.


MS Outlook otestuje přihlášení k IMAP serveru a odešle zkušební zprávu. Pokud je vše v pořádku, stačí pouze kliknout na tlačítko Zavřít (Close).
 
Další nastavení (např. speciálních složek, odebírání IMAP složek) již můžete provést podle návodu, který se týká Outlooku 2016.