Posílání velkých příloh pomocí odkazu


Ačkoliv je možné prostřednictvím našich poštovních serverů odeslat soubory o velikosti několika desítek MB, ne všechny poštovní servery emaily s velikou přílohou akceptují. Z tohoto důvodu je vhodné poslat pouze odkaz na soubor, který zůstane uložený mezi dokumenty webmailu.

Aktivace
V horním menu přejděte na horním menu na záložku Nastavení.

V levém menu zvolte v sekci Nastavení položku Zprávy > záložka Vytváření a zaškrtněte volbu Odesílat velké přílohy pomocí odkazu.
V tomto případě budou přílohy odesílané pomocí odkazu u každého souboru, který překročí 1 MB. Pokud chcete aktivovat odeslání odkazu pouze ručně, nastavte velmi vysoký limit (např. 100 MB). 


Přiložení souboru uloženého v počítači při psaní zprávy
Začněte psát zprávu tak, jak jste zvyklí.

V okně editoru zprávy klikněte na ikonu Připojit > Z počítače


Pokud je velikost souboru větší než výše nastavený limit, automaticky se aktivuje odeslání pomocí odkazu a soubor se uloží do dokumentů webmailu (Soubory > Odeslané přílohy).
Ikona před názvem přiloženého souboru indikuje typ přílohy:
- sponka - soubor v původní velikosti
- obláček - odkaz na soubor uložený po odeslání ve webmailu

Před odesláním můžete v kontextovém menu upravit platnost odkazu ke stažení (výchozí platnost je 1 měsíc). Pokud dojde po uplynutí této doby k přihlášení do webmailu, soubor se ze složky Moje přílohy smaže.
 

Přiložení souboru z dokumentů webmailu při psaní zprávy
Začněte psát zprávu tak, jak jste zvyklí.

V okně editoru zprávy klikněte na ikonu Připojit > Připojit z webmailu.

Otevře se průzkumník souborů uložených ve webmailu. 

Zvolte složku, ve které se soubor nacházejí, vyberte soubor(y) a pomocí tlačítka rozhodněte, jakým způsobem budou soubory odeslány.
  • Připojit - soubor se přiloží běžným způsobem jako z disku počítače (podle velikost buď jako odkaz nebo originální soubor)
  • Jako odkaz - příjemce obdrží v emailu pouze odkaz na stažení, u odkazu nelze nastavit expirace


Odeslání souboru přímo z dokumentů webmailu (Soubory)
Pokud máte soubor již uložený ve webmailu, můžete jej poslat několika způsoby.
- odeslat jako přílohu (2.)
- odeslat jako odkaz (3.)

Můžete vybrat více souborů najednou či použít pravé tlačítko myši.


Zobrazení podrobností o odeslané příloze
Odeslanou přílohu si můžete zobrazit v Souborech > složka Odeslané přílohy.

Pokud zobrazíte vlastnosti souboru, můžete např. zjistit, kolikrát byl zobrazený, nebo jakou má platnost (tu však nelze prodloužit).


Stažení příloh příjemcem
Odkazy na stažení příloh se spolu s informací o jejich platnosti nacházejí na začátku emailu.