Identity odesílání

V závislosti na variantě hostingu lze při odeslání emailů z webmailu používat více identit odesílání.
 
1. V rámci služby BUSINESS mail lze připojit až 4 schránky, jejichž adresy lze použít při odesílání. 

2. U všech variant hostingů s emailovými službami lze přidat více adres následujícím způsobem.
 
V horním menu klikněte na záložku Nastavení.

V levém menu zvolte v sekci Nastavení > Zprávy - záložka Vytváření a zadejte v sekci Identity odesílání požadovanou adresu (1.) 
Ověřte vlastnictví emailové adresy (2).

Přihlaste se do schránky, kterou jste zadali v předchozím kroku a z validačního emailu zkopírujte ověřovací kód. 

Zadejte ve formuláři kód (3.) a ověřte jeho platnost (4.)
 
Při psaní nové zprávy zvolíte identitu kliknutím na šipku u adresy odesílatele.

 
Poznámky k funkčnosti
Při přidání identity odesílatele s doménou, která není provozovaná na našich poštovních serverech, se nejprve ujistěte, že má v SPF záznamu IP adresy našich poštovních serverů. V opačném případě by email mohl být příjemcem odmítnut, neboť nevyhoví kontrole SPF. 

Emaily, u kterých doména odesílatele nemá u naší společnosti aktivovaný DKIM podpis, nemohou být podepisované, což může opět znevýhodnit doručení na poštovní server, který tyto (v současné době standardní) záznamy kontroluje.