Reset hesla pro přístup k serveru (Debian, Ubuntu)

Pro resetování hesla v případě serveru s operačním systémem Debian nebo Ubuntu je nutné nejdříve přistoupit na server přes zotavovací konzoli a postupovat podle následujících pokynů.
    Spusťte zotavovací konzoli a stiskněte virtuální tlačítko Ctrl+Alt+Delete.
    V okně konzole můžete vidět spouštěcí fázi serveru s hlášením pro "grub-boot" (viz následující obrázek) o cca délce 5 sekund pro Debian,
    a 3 sekund pro Ubuntu.
Pokud se GRUB nezobrazí, během restartu držte stisknutou klávesu Shift.
    Před ukončením odpočítávání času stiskněte tlačítko "e" pro otevření editačního módu bootování.
    Po otevření bootovacího souboru se pomocí šipek přesuňte na řádku pro zavedení kernelu operačního systému (normálně začíná slovem "linux") a na konci řádky vložte init=/bin/sh
 
    Pro opětovné provedení změněného bootování stiskněte kombinaci tlačítek CTRL + x.
    Dojde k restartování cloud serveru a po několika málo sekundách bude možné zadat nové příkazy po symbolu #.
    Zadejte příkaz mount -o remount rw / a stiskněte Enter.
    Zadejte příkaz passwd a stiskněte Enter.
    Zadejte nové heslo pro uživatele "root" a stiskněte Enter.
    Potvrďte nové heslo a stiskněte Enter.
    V této chvíli bude nové heslo pro uživatele "root" úspěšně nakonfigurováno a budete ho moci použít při následujícím restartování pro přístup na server (pro restartování zadejte reboot nebo init 6 nebo proveďte nucený Reset z ovládacího panelu)