Jak se k MSSQL databázi připojím?

K databázi je možné přistupovat pouze z webhostingových serverů, přímý přístup z SQL Management Studia tedy není z bezpečnostních důvodů povolen. Pro správu databáze je dále možné využít naše webové rozhraní na adrese https://webmssql.forpsi.com/
 
Standardním a zároveň nejosvědčenějším způsobem je si databázi připravit lokálně ve svém vývojovém prostředí a následně zažádat o import databáze na server viz. https://support.forpsi.com/kb/a3417/.
 
K připojení k databázi z webhostingového serveru se používá connection string, který se běžně ukládá do web.config souboru. Do demonstrovaného connection stringu je nutné doplnit název serveru (atribut Server), název databáze (atribut Database), Vaše přihlašovací jméno k databázi(atribut User Id) a heslo k databázi(atribut Password).
 
Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;